Téma - Generations

Useful phrases and structures / Hasznos kifejezések és szerkezetek

to decide to do (sg)
 - úgy határozni/dönteni, hogy csinálsz (vmit)

There are many reasons for doing (sg)
 - Sok oka van ... (vminek)

to take care of (sy)
 - gondját viselni (vkinek)

to look after (sy)
 - gondoskodni (vkiről)

It can be advantageous ...
 - Előnyös lehet ....
OR
It can be beneficial...
 - Előnyös / hasznos lehet ...

Although there are difficulties
 - Bár vannak nehézségek

due to ...(sg)
 - köszönhetően (vminek)

I would like to do (sg)
 - Szeretnék csinálni (vmit)

I'd like to live with them if we had a big house.  ( would + V1... if + past simple)
 -Szeretnék velük élni, ha nagy házunk lenne.

First of all, .... / First, .... / Firstly, .....
 - Először is ....

I think .... / In my opinion, ....
 - Szerintem .... / Véleményem szerint ....

It can cause ... problems
 -ez problémákat okozhat

to do things slower / differently ....
 - csinálni dolgokat lassabban / másként ...

It is difficult for (sy) to do (sg)
 - Nehéz (vkinek) csinálni (vmit)


Vocabulary:

living together - együttélés                                      to decide - eldönteni
practical reasons - praktikus okok                         financial reasons - pénzügyi okok
at times - olykor                                                    elderly people - idős emberek
grandchildren - unokák                                          to choose - választani
to occur - előfordul                                                habits - szokások
cost of living - megélhetési költségek                      countryside - vidék
generation gap - generációs szakadék