Téma - City vs. small town

Useful phrases and structures / Hasznos kifejezések és szerkezetek

 

 

In the first/second picture we can see - Az első képen láthatunk ….

                                           there is/are - Az első képen ……..van/vannak……..

 This picture shows a ……. – Ez a kép egy ………..mutat….

 I think the picture was taken in …(Budapest) – Szerintem a kép ..(BPen) készült.

OR:

The picture was probably taken in ….. – A kép valószínűleg …. készült.

 Firstly, … First of all, … - Először is …

Secondly,… In the second place, … - Másodsorban …

Moreover, …. Furthermore, … - Továbbá ….

 

sg is convenient in many ways – vmi sok szempontból megfelelő/kényelmes

eg. Living in a city is convenient in many ways because you can go to ….

- Nagyvárosban élni sok szempontból kényelmes, mert el tudsz menni ide-oda…

 

But there are some disadvantages, for example you can’t (do) sg ….

De vannak hátrányok is, például nem tudsz megtenni vmit …

OR:

However, there are some disadvantages. You can’t (do) sg….

- Habár/Bár vannak hátrányok is. Nem tudsz ….

 

One of the advantages…. – Az egyik előny, hogy …

Eg. One of the advantages is that you can (do) sg


Most of the time … - az idő nagyrészében …, legtöbbször

OR

Mostly – javarészt, főként

 

Not really. – Nem igazán.

Eg. Would you like to live there? – Szeretnél ott élni?

Not really.

OR:

I don’t think so. – Azt hiszem nem.

Probably not. – Valószínűleg nem.

Not very much. – Nem nagyon.

 

I would prefer to live in a town … (would+prefer+to+V1)

- Jobban szeretnék egy kisvárosban élni ….


Vocabulary:

City:

Skyscraper – felhőkarcoló

Heavy traffic – nagy forgalom

Traffic jam – forgalmi dugó

More opportunities to (do) sg – több lehetőség, hogy csinálj vmit

Entertainment – szórakozás

Busy – forgalmas, elfoglalt

Noisy – zajos

Time-consuming – időigényes

eg. Travelling in a city can be time-consuming because there is usually heavy traffic.

- Városban utazni/közlekedni időigényes lehet, mert általában nagy a forgalom.

 

Small town:

In the countryside – vidéken

Peacefully – békésen, nyugodtan

Green areas – zöld területek

Outskirts of - vmi külterülete

Quiet neighbourhood – csendes környék/szomszédság