Szituáció - Becoming a vegetarian

Useful phrases and structures / Hasznos kifejezések és szerkezetek

to become a vegetarian
 - vegetáriánussá válni

I've been thinking about ....   (Present perfect cont.= have/has +been+Ving)
 - (Már egy ideje) azon gondolkodom, hogy ...

Can you tell me why exactly you want to do (sg) ...?
 - Meg tudnád mondani pontosan miért akarsz csinálni (vmit) ...?

It doesn't mean that ....
 - Ez nem azt jelenti, hogy ...

I can't say that .....
 - Nem mondhatnám azt, hogy ....

I can't stand ..(sg)
 - Ki nem állhatok ..(vmit)

If I were you, I would do (sg)   (If+past simple, would+V1)
 - A helyedben én, (vmit) csinálnék

I think you should do (sg)
 - Szerintem neked csinálni kellene (vmit)

to try doing (sg)
 - próbálj ki (vmit)

I don't think so.
 - Azt hiszem nem.