Szituáció - At a railway station

Useful phrases and structures / Hasznos kifejezések és szerkezetek

Can you tell me ...?
 - Meg tudnád mondani ....?

the train gets in at ....
 - a vonat beér ..(valahánykor)

a ticket from .... to .....
 - egy jegy ... vhonnan .... vhová

a return to ... , please.
 - egy returnt kérek ...(vhova)

How would you like to ...do (sg) ..?
 - Hogyan szeretnél ...csinálni (vmit) ..?

Here is your change.
 - Tessék a visszajáró.
OR
Here you are.
 - Tessék.

Which platform is it?
 - Melyik vágány az?
OR
Which platform does it leave from?
 - Melyik vágányról indul?