Szituáció - At a restaurant

Useful phrases and structures / Hasznos kifejezések és szerkezetek

We'd like a table for two .... ( we would like)
 - Szeretnénk egy asztalt 2 főre

Could we have ....?
 - Kaphatnánk ...(vmit)   ?
OR
Can we have....?

We'd like .... for the main course.
 - Kérnénk ...(vmit) a főfogásnak.

Would you like to (do) ...?
 - Szeretnél (csinálni vmit) ...?

is/am/are ready to (do) ....
 - vki kész vmit csinálni

How about ....?
 - Mit szólnál...(vmihez)  ?

The service is included.   (passive= be +V3)
 - A felszolgálást tartalmaza.

Certainly./ Of course.
 - Természetesen.