A mohácsi csata következményei

A MOHÁCSI CSATA KÖVETKEZMÉNYEI


A mohácsi csata következményei

       A növekvő Török Birodalom ellen a magyar királyság vereséget szenved – katasztrófa - korszakhatár

       500 év siker után egy 500 éves szenvedés

       Legsúlyosabb következmény

      A király II. Lajos halála

      Az ország elitje vezetői főpapok, bárók nagyszámban vesznek el (7 főpap, 58 főúr)

       A déli végek török kézen – szabad a bejárás Magyarországba.  - még nincs megszállás

       Igazi tragédia: a kettős királyválasztás


A kettős királyválasztás

       A nemesség Szapolyai János erdélyi vajdát támogatta, a legnagyobb bárót, nemzeti királyt akartak, aki megvédi az országot

       A bárók és a nemesség másuk fele Habsburg Ferdinándot támogatta, védelmet reméltek a Német Birodalomtól

       Mindkét jelöltet megkoronázták – kitört a polgárháború

Szapolyai veresége Tokajnál – Lengyelországba menekült – és segítséget kért a szultántól


A török Magyarország-politikája

       Felismerik a belső széthúzás előnyeit és a veszélytelen Szapolyait támogatva A Habsburgok ellen lépnek fel (Tiszántúl)

       1529-ben Szulejmán Budára jön és átadja János királynak – cserébe hűbéri alázatot kért (stabil Kelet-Magyarország és Erdély) – Bécs ostroma

       Szulejmán célja innentől kezdve Bécs elfoglalása 1532-es nagy hadjárat Kőszegnél állt meg – Bécs alatt 100 000 zsoldos gyűlt össze – 1 hónapos időhúzó ostrom Jurisics Miklós védte a várat

       Egyensúly a két nagyhatalom közt – szerződés

      150 éves frontvonal az ország területén


Az ország három részre szakadása

       Ferdinánd – János: Váradi béke 1538

      Kölcsönösen elismerték egymást

      János halálával az ország Ferdinándé

      János utódai nevében is lemond – hercegi címet kapnak és a Szepességet

       1540 János halála előtt fia született János Zsigmond

       Felrúgja a békét és Fráter Györgyöt, Török Bálintot megesketi, hogy királlyá választják és támogatják

       Fráter György a szultán segítségét kérte – 1541 bejön, megveri Ferdinándot: elfoglalja Budát

       A Duna menti részekről nem vonul ki – a hátországot Bécs ellen így biztosítja

       Az ország három részre szakadt


A három részre szakadt ország helyzete

       Kelet-Magyarország, Erdély – János Zsigmondé – később lemondott királyi címéről, fejedelmek – Erdély török vazallus, önálló belpolitikával.

       Nyugat-Magyarország és a Felvidék – Habsburg – Királyi Magyarország – Ütközőzóna és frontvonal – erős rendi befolyással – 1541 gyalui egyezmény Fráter és Ferdinánd – János Zsigmond lemond a trónról, Ferdinánd egyesíti az országot – sikertelen kísérletek

       Középső rész – Hódoltság – Török berendezkedés – folyamatos háborúk, várak elfoglalása – szélesíti a területét