Forradalom Pesten - 1848. március 15.

FORRADALOM PESTEN - 1848. MÁRCIUS 15.


A forradalom előzményei

          „Népek tavasza” 1848

          Párizs – forradalom – köztársaság

          Továbbterjed a forradalmi tűz – Németország, Itália városai

          1848. március 13. Bécs – Habsburg fővárosban is forradalom tör ki

          Célok: alkotmányos kormányzás

           - polgári átalakulás

            - nemzeti egység (német, olasz) 


 

    Az európai forradalmak hatása Magyarországon

       Pozsony, 1847-1848 országgyűlés

       Kossuth az alsótáblán egy törvényjavaslatba gyűjti a reformköveteléseket

      Alkotmányt kér

      Felelős magyar minisztériumot (kormányt) követel

       A megrettent konzervatívok, majd a felsőház is megszavazta a törvényt

      •       Másnap, március 15.-én Bécsbe vitték a javaslatokat a királyhoz aláírni.


Március 15-e eseményei

 1.     Pilvax kávéház

      Petőfi Sándor, Jókai Mór, Irinyi József, Vasvári Pál

      Reggel gyűlnek össze, céljuk a forradalom kirobbantása

 1.     Egyetem

      Orvosi és jogi kar ifjúsága melléjük áll (több ezer fő)

 1.     Landerer-nyomda

      Lefoglalják, kinyomtatják a 12 pontot, Nemzeti Dalt

      Forradalmi úton megszüntetik a cenzúrát

 1.     Nemzeti Múzeum (délután 3 óra)

      Tízezres tömeg – Nemzeti Dal, 12 pont elszavalása

 1.     Városháza

      Aláírták a követeléseket, Közbátorsági Bizottmány választása

 1.     Helytartótanács

      A király hivatala Budán

      Tűzparancsot adtak

      A tömeg a hajóhídon a várba megy

      Kiszabadítják Táncsics Mihályt

      A tanács átvette a követeléseket

 1.      Nemzeti Színház

      Bánk bán - előadás


A forradalom eredményei

 1.       A király jóváhagyta a Kossuth által beterjesztett feliratot
 2.       Batthyány Lajost kinevezte miniszterelnöknek
 3.       Kormányában a liberálisok voltak többségben
 4.       1848. április 11-én a király törvényekben szentesítette a polgári és alkotmányos Magyarország megszületését
 5.       A törvényesség jelentősége: biztosította a nemesség rokonszenvét, az államapparátus és a tisztikar egy részének hűségét
 6.      A későbbi szabadságharc törvényes alapon állt!

Az áprilisi törvények tartalma

 1.      A reformkori követelések megvalósultak egy csapásra
 2.      Alkotmány – polgári viszonyokat teremtett
 3.      Rendi kiváltságok eltörlése - közteherviselés
 4.      Jobbágyságot felszabadították, állami kárpótlással
 5.      Alkotmányos monarchia jött létre

      Király hatalmát, jogkörét korlátozta

      Felelős minisztérium

      Népképviseleti országgyűlés – választójog: cenzus

 1.      Tisztázatlan az Ausztriához fűződő viszony (kül-, had-, pénzügy) – perszonálunió elvileg
 2.      Unió Erdéllyel
 3.      Szabadságjogok

      Vallás, gyülekezés, szólás, sajtószabadság (cenzúra vége)

 1.      Nemzeti őrsereg felállítása