Mária Terézia és II. József reformjai

MÁRIA TERÉZIA ÉS II. JÓZSEF REFORMJAI

A felvilágosult abszolutizmus

 • Abszolutizmus - uralkodó teljes hatalommal, szinte korlátok nélkül, önkényesen alakítva a törvényeket uralkodik.
 • Felvilágosult abszolutizmus - uralkodó abszolut hatalmát megőrizve reformokat vezet be, melyek az ország modernizálását szogálják, célja ezzel a gazdaság és állam erejének növelése, a nép jólétének előmozdítása, ami szintén az állam stabilitását és erősödését szolgálhatja.

Miért lépett Mária Terézia a reformok útjára? - a trónra jutás körülményei

          III. Károly szerződésekkel biztosította lánya, Mária Terézia számára a trónt - a  Pragmatica Sanctio értelmében lép trónra 1740-ben

          II. Frigyes porosz király háborút indít

        Jó alkalom megszerezni Sziléziát, a franciák és bajorok is támadnak

          A magyar rendek kiállása megmenti a dinasztia trónját.

        Előzetesen körülbástyázták szabadságjogaikat, Magyarország különállását

        Cserébe megszavazták a kért adót és a 35 000 újoncot

          Megvívhatja a királynő az osztrák örökösödési háborút 1740-1748.

        Szilézia elvesztése

          Visszavágója a hétéves háború (1756-63.)

          Szilézia mégis a poroszoké marad.

Gazdasági fejlesztésre és reformokra van szükség a nagyhatalmi helyzet megtartásáhozMária Terézia gazdasági reformjai

1. Ausztriában megadóztatta a nemességet, papságot

2. Kettős vámrendszert vezet be 1754
   • Külső vámhatár: külföldi áruk kizárása (magas vám)
   • Belső vámhatár: Magyarország és a birodalom többi része közt – magyar termékekre magas vám
   • Nemesek közvetett adóztatása
3. A jobbágyok adóterheit növelték a földesurak

4. Az állam is szeretett volna több adót

5. A megoldás: ÚRBÉRI RENDELET - Urbárium
   • A királynő meghatározta, mennyi terhet szedhet összesen egy földesúr
   • Kilenced
   • Robot (heti 1 nap igás, vagy 2 nap kézi munka)
   • Ajándék

Mária Terézia egyéb rendeletei

1. Egészségügyi rendelet
   • Szakképzett orvosok, szülésznők alkalmazását teszi kötelezővé
2. Oktatási rendelet (Ratio Educationis)
   • Szabályozta a közoktatást
   • Állami iskolaügy– tantervek, iskolaszerkezet
   • 6 – 12 év között támogatták az iskolai oktatást, habár tankötelezettséget nem mondták ki

II. József kormányzati elvei

1. „Minden jó, ami az államnak hasznos”

2. Az uralom alapja legyen az ész

3. Célja: a birodalomból egységállamot létrehozni

4. Nem koronáztatta meg magát a Szent Koronával

5. Rendeletekkel kormányoz, megsértve az ősi magyar szokásjogot (6000 rendelet)

II. József rendeletei

1. Szerzetesrendek feloszlatása vagyonukat a papok javadalmainak növelésére fordítja

2. Pápai bullák ellenőrzése

3. Türelmi rendelet – szabad vallásgyakorlásról

4. Jobbágyrendelet – jobb. Név tiltása szabad költözés, tanulás

5. Nemesi földek felmérése. Célja az adóztatás

6. Nem nemes is viselhet hivatalt

7. Német lett a hivatalos nyelv

8. Megyék felszámolásának terve (10 kerület)

Miért bukott el a József-féle reform?

1. Jozefinizmus – türelmetlen, nem vette figyelembe a birodalom eltérő kultúrájú és hagyományú részeit

2. Általános felháborodás – magyar függetlenség, ősi jogok sérelmei miatt

3. Nemesek kiváltságaikat féltik

4. Adóztatás, megye megszüntetése

5. Francia forradalom veszélye

6. Vereség a töröktől – anyagi áldozatok

7. Általános elégedetlenség