B tétel – Levegőszennyezés

LEVEGŐSZENNYEZÉS

A LÉGKÖR FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGAI

- ATMOSZFÉRA: a Föld felszínétől kb. 3000 km magasságig terjedő
gázburok
a. felhő és csapadékképződés
b. hőmérséklete 100 m-enként 0,5 fokkal csökken

- ÖSSZETÉTELE: Földünk légköre kb. 85 km-es rétegben kb. állandó:
78% N2
21% O2
1% egyéb:
       0,03% CO2
       nemesgázok (argon, neon, hélium)
       változó mennyiségű vízgőz
       szilárd szennyeződések: korom, por
       stb.

- A LÉGMOZGÁS HATÁSAI
- pozitív hatás:    1) fokozza a párolgást,
     2) segíti a növények beporzását,
     3) segíti a magok, ill. termések terjesztését,
     4) szélerőművek energiaforrása.

- negatív hatás: 1) deformálja, károsítja a fákat,
      2) nehezíti a kisebb állatok repülését.

A LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOK FORRÁSAI 1

- Levegőszennyező anyagok: minden olyan szilárd, cseppfolyós, vagy gáz
  halmaz  állapotú anyag, amely a levegő minőségét hátrányosan befolyásolja.

- Forrásaik:
- természetes: víz, élőlények, talaj stb. → CO2, korom, por, SO2,
  H2S, NH3, pollenek, vízgőzből visszamaradó sók
- antropogén: kohászat, fémipar, vegyipar, bányászat,
  mezőgazdaság, élelmiszeripar, kommunális tüzelések, a fosszilis
  tüzelőanyagok egyedi, ill. távfűtés miatti, vagy más okból történő
  égetése, közlekedés → N-oxidok, CO, nehézfémek, CO2
Hatásuk:
1) Nitrogén-oxidok
      Nitrogén-dioxid:
    - szúrós szagú, mérgező gáz → savas esők
    - belső égésű motorokból, kén- és salétromsav gyártásából,
      robbanóanyagokból keletkezik
    - a légutak összeszűkülhetnek
    - gátolja a csillós sejtek működését, a légutak öntisztulását.

2) CO
    - 300x erősebben kötődik a hemoglobinhoz, mint az oxigén →
      gyengíti a vér oxigénszállító képességét
    - széntartalmú anyagok elégetésekor, tüzelő berendezésekben,
      erőművekben, hulladékégetőkben, belső égésű motorokban
      keletkezik

3) Ólom
    - nehézfém
    - ólmozott üzemanyagokból
    - növények leveleiben felgyülemlik → táplálékláncban
      felhalmozódik → mérgezés → gátolja a csontnövekedést
    - gátolja a hemoglobin képződését
    - károsítja az idegrendszert, ízületeket, vesét, emésztőrendszert
    - rontja a reprodukciós lépességeket
    - a magzat idegrendszeri és értelmi fejlődését visszaveti
    - Magyarországon 1999. április 1-én kivonták az ólmozott üzem-
      anyagokat a kereskedelmi forgalomból

A LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOK FORRÁSAI 2

4) Por, korom
    - porok: tüzelőberendezésekből, vegyi folyamatokból, cement
      gyártásból, mechanikai műveletekből (aprítás, csiszolás)
      származik
    - korom: a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből keletkezik
   
       hatás:
- letapad a légutak nyálkahártyáján, irritációt okoz
- elnyeli a nap sugárzását → fokozza az üvegházhatást
- a por anyaga is lehet mérgező
- fokozza a légutak megbetegedéseit

5) Halogénezett szénhidrogének
    pl. kloroform, freon, szén-tetraklorid
    - az 1930-as években kezdték gyártani: hűtőkhöz lég-
      kondicionáló berendezésekhez
    - használják:   oldószerként az elektronikai iparban
       habosító anyagként
       aeroszolos spray-k hajtógázaként
    - mérgező, rákkeltő, májkárosító, légzésbénító, születési rend-
      ellenességeket okozó, hormonháztartást károsító hatásúak
    - felhalmozódnak a táplálékláncban
    - károsítják az ózonréteget

6) CO2
    - égés során keletkezik
    - többlete fokozza az üvegházhatást