A felvilágosodás

A FELVILÁGOSODÁS

A világról való gondolkodás fejlődése

       A feudális rend, a középkor szellemiségét és hatalmát a vallás alapozta meg

       A világról való gondolkodás privilégiuma az egyház birtokában volt

       A tőkés fejlődés hatására erősödő polgárság, a földrajzi világkép kitágulása nyomán, újfajta gondolkodásmód, világkép felé fordult

       Vallásos világkép helyett a tudományos világkép, gondolkodás fejlesztése felelt meg igényeinek

       Francis Bacon – empirizmus világ a tapasztalat útján ismerhető meg

       René Descartes – a viág a gondolkodás a logika útján ismerhető meg - racionalizmus

       Isaac Newton – a természet matematika nyelvén leírható


A felvilágosodás kezdetei Angliában

       A világrend alkotója és alapja az Isten, de ismerője az ember is lehet az ész (ráció) által

       Ha a világ megismerhető, akkor uralható is, sőt

       A társadalom is igazságossá tehető az ész által

       John Locke:

      Mindenki egyenlőnek és szabadnak született

      És joga van megvédeni a szabadságát

      Társadalmi szerződés: a szabadságjog védelmét az emberek átruházták az államra – ha az állam megszegi a szerződés felbontható

      A legjobb uralmi forma az alkotmányos királyság


A francia felvilágosodás

       Montesquieu

      A hatalommegosztás elve: tv, végr, ig hat szétvál. Kölcs. ellenőrzés

      Választott képviselők, mindenki szavazhasson

       Voltaire

      Egyház hatalmát támadja, közügyektől elválasztását követelte – filozófiai elbeszélések

       Enciklopédisták

      Diderot, D’Alambert, Holbach, Helvetius

      33 kötet a kor tudását foglalta össze, új felfogás értelmében

       Tudás megjavítja az embereket, a társadalmat és a világot

      Haza – ott van ahol szabadságjok vannak

      Az egész emberiséget fel kell szabadítani – felvilágosítással érhető el

      Haladás, szabadság, józan ész – új jelszavak


Rousseau tanításai

       A társadalmi szerződés eredetének újra fogalmazása

      Először jött létre a magántulajdon, ebből lett a vagyoni egyenlőtlenség, és ennek védelmére hozták létre az államot

       A népfelség elve

       Az uralkodó hatalma a néptől ered, nem Istentől

       Nép visszaveheti a társ.-i szerződés felbontható

       A tökéletes társadalom a köztársaságban érhető el.


A felvilágosodás hatása a történelemre

       A művelt világ keretein belül rohamosan terjedt

       Szabadgondolkodók, sz. kőművesek

       Új gazdasági gondolkodók akik a vállalkozás szabadságát hirdetők és teszik a jólét alapjává

       A társadalmat megosztotta haladók – konzervatívok

       Régi rend és új rend hívei – hatalmi értelemben is

       Forradalmak előkészítője – abszolutizmus megdöntésének szellemi alapja