A Nyugatrómai Birodalom bukása

A NYUGATRÓMAI BIRODALOM BUKÁSA


A birodalmak bukásáról általában

• A birodalmak elbuknak

• Külső és belső okok

• Belső okok a fontosabbak

• Belső okok – gazdaság gyengül

katonailag meggyengül

– vezetési-irányítási válság

– morális-erkölcsi válság

– a társadalom összetartó erőinek szétesése

• Külső ok    – erős nép külső támadása


A Római Birodalom válságjelei

• A 2. század közepén a birodalom terjeszkedése megállt

rabszolga utánpótlás a nagybirtok számára nem biztosított

• Hódítások helyett, már csak védekezésre helyezik a hangsúlyt

erős ellenfelek északról a germánok

• A császári hatalom véres polgárháborúkban dőlt el

• Régi vallás kiüresedett, a birodalom sok-sok népének kultuszai keverednek és terjednek mindenfelé

bizonytalanság


Fokozódó gazdasági válság

• Provinciák megerősödtek – fejlődtek

• Belső kereskedelem csökken

csökken a függés a központtól

• Hódítások nincsenek – kevés a rabszolga

• Colonusok – bérlők végzik a nagybirtokosok földjein a munkát

erősödő vidék

• Csökken a piacra jutó áru

városok ellátása romlik – városok hanyatlanak

• Külkereskedelem – luxuscikk behozatal,

– cserébe arany áramlik ki a birodalomból

• Császárok növelik az adókat – növelve a válságot

• Gazdasági hanyatlás

• Kelet gazdagabb, kevéssé érinti

• Nyugat egyre lemarad – elszegényedik

• Constantinus Keleten új fővárost alapít

Constantinopolis (Konstantinápoly, majd Bizánc)

helyhez köti a colonusokat és a kézműveseket elvándorlás megakadályozása végett

Kereszténység elismerése – az új összetartó erőA népvándorlás és a birodalom

• Gótok veresége a hunoktól (375)- népvándorlás

• Nyugati gótok – szövetségesként befogadta őket a birodalom

– Belső függetlenséget kapnak – szabad letelepedést

• Újabb germán népek törnek be

• Hunok támadásai fokozzák a válságot

• 395 Theodosius fiai közt felosztotta Birodalmat

– Nyugatrómai Birodalom – Keletrómai Birodalom


A Nyugatrómai Birodalom végnapjai

• Elözönlik a germán törzsek

– a frankok a Rajna-vidéket

– az angolok Britanniát

– a gótok Hispániát

– a vandálok Afrikát

• Következmények

– További hanyatlás a pusztítás miatt

– Elnéptelenedő városok – vidéki társadalom

– Római civilizáció visszaszorulása

• Új germán királyságok osztoztak területén

• Hun Birodalom – Attila támadása

– 451 Catalaunumi csata – hun vereség

• Vandál támadás 455 – Róma elpusztítása

• 476 – Odoaker germán vezér megfosztotta címétől Romulus Augustulust az utolsó császárt.