Az athéni demokrácia

A demokrácia

1. Demokrácia – népuralom

2. Hatalomgyakorlási forma az államban

3. Nyugati civilizáció, Magyarország demokráciák

4. Előkép a Kr.e V. századi, ókori Görögország, azon belül a legsikeresebb Athén

A demokrácia és más uralmi rendszerek

1. Állam – társadalmat irányító szervezetrendszer
   • Vezetői – hatalmat gyakorolnak
   • Döntés joga
   • Kikényszerítés joga - erőszak alkalmazása
2. Demokrácia – döntés a nép részvételével történik - többségi akarattal
   • Törvény – mindenkire kötelező szabály, melyet a nép nagy része hoz
   • Vezetőt a népből a nép választ és adott esetben le is válthatja

Az athéni demokráciához vezető út

1. Széttagolt földrajzi táj

2. Polisz – ennek megfelelő államméret

3. Magántulajdon a polisz tagság alapja

4. Démosz – arisztokrácia -Harc a politikai jogokért

5. Gazdagodó démosz vagyoni alapú jogegyenlőséget vív ki – Szolón

6. Kleiszthenész Kr.e 508 – teljes jogegyenlőség

Részvétel a demokráciában

1. Jogképes 20 év feletti, athéni férfi

2. Származás, vagyon nem számít

3. Területi elv, választókerületek (phülé)-k egyenlő eséllyel mindenkinek részvételt biztosítottak

A demokrácia intézményei I.

1. NÉPGYŰLÉS

   • Legfőbb hatalom
   • Törvényt hoz
   • Dönt a fő kérdésekben (háború-béke)
   • Minden jogképes polgár részvételével
2. BULÉ (500-AK TANÁCSA)
   • Ügyvivő
   • Végrehajtó hatalom
   • Kisebb ügykben dönt
   • Törvényjavaslatot készít elő
   • 500 tag – phülékből sorsolták ki

A demokrácia intézményei II.

1. SZTRATÉGOSZ
   • Hadvezér
   • Választják 10-t, minden phűléből 1
   • Évente újraválasztható (Periklész)
   • Folytonosság – tényleges irányítókká váltak
2. AREIOSZPAGOSZ
   • Választott arkhónok tanácsa – ellenőrző szerep
3. HÉLIAIA
   • Bíróság – tagjait sorsolták
4. CSERÉPSZAVAZÁS (OSZTRAKISZMOSZ)
   • Zsarnokság megakadályozása végett

Periklész politikusi tevékenysége

1. Napidíj bevezetése

2. Szegényebb polgárok részvétele korlátozottabb volt – anyagi veszteségek

3. Napidíj pótolta a kieső jövedelmeket

4. Teljes demokrácia – az anyagiak sem jelentenek hátrányt

5. Demokrácia válsága itt kezdődik

6. Megvásárolható polgárjogából élő tömeg, melyet a vagyonosabbak irányíthatnak

A demokrácia jelentősége – összegzés

1. Kr.e V. század végén a demokrácia megszűnt
   • Katonai vereség Spártától
   • Vagyoni különbségek növekedése
2. De minta az autokrata, egyszemélyi, vagy egy szűk csoport uralmat gyakorló államokkal szemben

3. Napjainkban is minta és tanulság