A Globe és Shakespeare dramaturgiája

II. A GLOBE és Shakespeare DRAMATURGIÁJA

a. Globe színház
   - születése: 1599; leég: 1613
   - az első színészek építette színházszínészeknek
   - gyökeresen különbözik a mai színháztól
   - közönség ült vagy állt
   - nincs szünet
   - nincs függöny vagy díszlet
   - nincs idő a próbákra → a súgó szerepe felértékelődik
   - csak férfiak játszanak
   - 2 és 5 óra között vannak az előadások

b. Shakespeare dramaturgiája
   - ő az utolsó a drámatörténetben, aki egyszerre arisztokratikus és populáris is magas szinten
   - tragédiáinak világa kitágul, az egész univerzumra tart igényt
   - jellemző:
          - emberi élet aspektusainak ábrázolása
          - árnyaltérzelmek
          - filozófiai gondolatok
          - egyre életszerűbb, szabad nyelvezet
          - folyékony verselés ( váratlan szünetek; változó hosszúságú mondatok; váratlan témacsere)
   - a színpad felépítése alkalmas a szimultán jelenetekre
   - díszlet híján nagyon pontos információk kellenek a szövegbe
   - mivel nincs szünet, a halottak kivitelét be kell építeni a cselekménybe

Melyik állítás hamis?

Shakespeare a hétköznapi nyelvhasználatot átformálja, felemeli, ezzel teszi alkalmassá művészi céljaira.

Shakespeare művészete az emberi élet minden oldalát bemutatja.

A színjátszás technikai megoldásait Shakespeare mesterien alkalmazza.

A shakespeare-i szövegekre jellemzőek a váltakozó hosszúságú mondatok.

A reneszánsz drámák megírásakor figyelembe kellett venni a reneszánsz színház jellegzetességeit.

Igaz

Hamis

A reneszánsz színház dramaturgiát is befolyásoló jellegzetességei: (3 helyes válasz!)

nincs szünet

nincs díszlet

csak férfiak játszanak

nincs függöny

A Globe 1609-ben épült.

Igaz

Hamis

Mely állítás nem igaz a Globe-ra vonatkozóan?

Shakespeare elképzelései alapján kőből építik fel.

Az eredeti Globe megsemmisül, később újraépítik.

Feltehetőleg a legismertebb színház a világon.

A színészek igényei szerint készült el.