Az angol reneszánsz színház

SHAKESPEARE RENESZÁNSZ SZÍNHÁZA, HELYE ÉS VISZONYAI A SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNETBEN - RÓMEÓ ÉS KÚLIA


I. Az ANGOL RENESZÁNSZ színház


- Angliában Shakespeare a "nemzet dalnoka"
   - XVIII. század végétől egyre inkább ő az abszolút mérce
   - romantikusok zseniként tisztelték
   - legtöbbet fordított és játszott szerző
   - színpadra állítása állandó kihívás (jellemrajz, témák, nyelvezet)

- fénykora: I. Erzsébet (1558-1603) és I. Jakab (1603-1625) uralkodása alatt
- helyszíne megegyezik a korábbi népi színjátszás helyszíneivel (pl. kocsmaudvar)
- később színházak alakulnak - tulajdonosok: társulatok
- általában London legmostohább részein
- kétféle színhát létezik: magán és nyilvános
- hagyományai:
            - klasszikus latin színház (Terentius, Plautus, Seneca)
            - katolikus egyházi liturgia (mirákulum, moralitás, misztériumjáték)
            - reneszánsz világlátás (Thomas Marlowe)
            ←→ görög drámával: - szerteágazó cselekményt épít
                                              - tér- és időviszonyok nem korlátosak
                                              - nincs hangnem egyneműségének követelménye

Az angol színházak jellemző helyszíne.

épített kőszínház

udvari színjátszás a jellemző

megegyezik a korábbi népi színjátszás helyszíneivel

Melyek adják (többek között) az angol reneszánsz színjátszás alapjait? (3 helyes válasz!)

Seneca művészete

misztériumjátékok

ókori mirákulumjátékok

reneszánsz felfogás

Kinek az uralkodására esik az angol reneszánsz?

I. Erzsébet/II. Henrik

I. Jakab/VIII. Henrik

I. Erzsébet/I. Jakab

Melyikből nem táplálkozott az angol reneszánsz színház?

katolikus egyház liturgiája

klasszikus latin színjátszás

a görög hármas egység elvéből

Az angol reneszánsz drámára - a görög drámával ellentétben - nem jellemző a hármas egység.

Igaz

Hamis

Shakespeare sikerének egyik titka:

remek a humora

egyszerre arisztokratikus és populáris

mivel vállalkozóként gazdag volt, rengeteg pénzt fordított a színpadtechnikára