Az angol reneszánsz színház

SHAKESPEARE RENESZÁNSZ SZÍNHÁZA, HELYE ÉS VISZONYAI A SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNETBEN - RÓMEÓ ÉS KÚLIA


I. Az ANGOL RENESZÁNSZ színház


- Angliában Shakespeare a "nemzet dalnoka"
   - XVIII. század végétől egyre inkább ő az abszolút mérce
   - romantikusok zseniként tisztelték
   - legtöbbet fordított és játszott szerző
   - színpadra állítása állandó kihívás (jellemrajz, témák, nyelvezet)

- fénykora: I. Erzsébet (1558-1603) és I. Jakab (1603-1625) uralkodása alatt
- helyszíne megegyezik a korábbi népi színjátszás helyszíneivel (pl. kocsmaudvar)
- később színházak alakulnak - tulajdonosok: társulatok
- általában London legmostohább részein
- kétféle színhát létezik: magán és nyilvános
- hagyományai:
            - klasszikus latin színház (Terentius, Plautus, Seneca)
            - katolikus egyházi liturgia (mirákulum, moralitás, misztériumjáték)
            - reneszánsz világlátás (Thomas Marlowe)
            ←→ görög drámával: - szerteágazó cselekményt épít
                                              - tér- és időviszonyok nem korlátosak
                                              - nincs hangnem egyneműségének követelménye

Az angol színházak jellemző helyszíne.

épített kőszínház

udvari színjátszás a jellemző

megegyezik a korábbi népi színjátszás helyszíneivel

Az angol reneszánsz drámára - a görög drámával ellentétben - nem jellemző a hármas egység.

Igaz

Hamis

Shakespeare sikerének egyik titka:

remek a humora

egyszerre arisztokratikus és populáris

mivel vállalkozóként gazdag volt, rengeteg pénzt fordított a színpadtechnikára

Hogyan nevezik Shakespeare-t hazájában?

„a nemzet dalnoka”

„leghíresebb bárdunk”

„a mester”

Melyik nem jellemző a reneszánsz színházra?

általában London legelőkelőbb negyedeiben vannak

tulajdonosai többnyire a társulatok

lehetnek nyilvánosak és magánszínházak

A reneszánsz színház esetében... (3 helyes válasz!)

nincs kötöttsége a térnek

nincs több szálon futó cselekmény

nincs időbeli kötöttség

nincs hármas egység