Irodalmi skicc

V. IRODALMI skicc

a. Itália : Petrarca (önmagába fordul; reménytelen szerelem; szonett; Daloskönyv)

b. Németalföld : Erasmus (keresztény és ókori filozófia összeegyeztetése; A balgaság dicsérete)

c. Franciaország : Montaigne (szkeptikus, szubjektív hang; jelige: "Mit tudom én"; Esszék)

d. Anglia : Morus (vallási toleranciát hirdet; általános boldogság, magántulajdon elvetése; Utópia)

+ színház: evilági témák megjelenése, anyagelvűség, hivatásos színészek
               műfajok például: iskoladráma, vitadráma stb.

Mi volt Montaigne jeligéje?

„Mit tudom én?”

„Nekem mindegy.”

„Mondja meg más.”

Morus utópisztikus társadalmában a magántulajdon egyetlen célja a közösség érdekeinek szolgálata.

Igaz

Hamis

Hány szótagosak a petrarcai szonett sorai?

10-11

11-12

12-13

Melyik reneszánsz alkotó képviseli a kételkedést?

Montaigne

Morus Tamás

Erasmus

Petrarca

Hol élt Morus Tamás?

Németalföld

Itália

Anglia

Franciaország