Irodalmi skicc

V. IRODALMI skicc

a. Itália : Petrarca (önmagába fordul; reménytelen szerelem; szonett; Daloskönyv)

b. Németalföld : Erasmus (keresztény és ókori filozófia összeegyeztetése; A balgaság dicsérete)

c. Franciaország : Montaigne (szkeptikus, szubjektív hang; jelige: "Mit tudom én"; Esszék)

d. Anglia : Morus (vallási toleranciát hirdet; általános boldogság, magántulajdon elvetése; Utópia)

+ színház: evilági témák megjelenése, anyagelvűség, hivatásos színészek
               műfajok például: iskoladráma, vitadráma stb.

Hol élt Morus Tamás?

Németalföld

Itália

Anglia

Franciaország

Általában hány versszakból áll egy szonett?

3

4

5

Ki alkotja meg a szonett műfaját, és teremt ezzel évszázados hagyományt?

Shakespeare

Erasmus

Morus

Petrarca

Ki az, aki az antik és a keresztény tudást igyekszik összeegyeztetni?

Montaigne

Erasmus

Petrarca

Morus

Hány szótagosak a petrarcai szonett sorai?

10-11

11-12

12-13