Irodalmi skicc

V. IRODALMI skicc

a. Itália : Petrarca (önmagába fordul; reménytelen szerelem; szonett; Daloskönyv)

b. Németalföld : Erasmus (keresztény és ókori filozófia összeegyeztetése; A balgaság dicsérete)

c. Franciaország : Montaigne (szkeptikus, szubjektív hang; jelige: "Mit tudom én"; Esszék)

d. Anglia : Morus (vallási toleranciát hirdet; általános boldogság, magántulajdon elvetése; Utópia)

+ színház: evilági témák megjelenése, anyagelvűség, hivatásos színészek
               műfajok például: iskoladráma, vitadráma stb.

Melyik reneszánsz alkotó képviseli a kételkedést?

Montaigne

Morus Tamás

Erasmus

Petrarca

Hány szótagosak a petrarcai szonett sorai?

10-11

11-12

12-13

Ki alkotja meg a szonett műfaját, és teremt ezzel évszázados hagyományt?

Shakespeare

Erasmus

Morus

Petrarca

Ki az, aki az antik és a keresztény tudást igyekszik összeegyeztetni?

Montaigne

Erasmus

Petrarca

Morus

Morus utópisztikus társadalmában a magántulajdon egyetlen célja a közösség érdekeinek szolgálata.

Igaz

Hamis