Filozófia és természettudomány

IV. FILOZÓFIA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNY

   - szövegalapú módszerek továbbterjednek a XV. század közepétől
→ világhoz, emberhez való újfajta viszony + gazd.-i, társ.-i változás
                                         ↓
        világról való tudás és hit viszonyának megváltozása
  
  .
   - újkori természettudományos gondolkodók:
                          Kopernikusz
                          Giordano Bruno    ≡ heliocentrikus világkép
                          Galilei
                          Kepler
   - a kor változásainak eszmei tükre: reformáció (Luther, 1517, Wittenberg)
             → a vallás szerepét erősíti DE! reneszánsz vonás: nyomdaalapítások
                                                                                        anyanyelvű Biblia
   - művelődést forradalmasítja:Gutenberg (szétszedhető ólombetű, rongypapír)

Elsősorban mi volt a jelentősége a könyvnyomtatás feltalálásának?

A kézi másolás kiiktatásával kiköszöbölhetők lettek a helyesírási hibák.

Lehetővé vált pontosan azonos könyvek előállítása.

Viszonylag rövid idő alatt nagy példányszámban lehetett elkészíteni egy könyvet.

A betűkészlet megőrzésével később is kinyomtatható volt ugyanaz a könyv.

Luther Márton tevékenysége a keresztény vallás újragondolását célozza.

Igaz

Hamis

Mikor fejti ki hatását a reformáció?

XIV. század

XV. század

XVI. század

A korábbi napközpontú világkép helyébe a reneszánsz idején a földközpontú világkép lép.

Igaz

Hamis