Filozófia és természettudomány

IV. FILOZÓFIA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNY

   - szövegalapú módszerek továbbterjednek a XV. század közepétől
→ világhoz, emberhez való újfajta viszony + gazd.-i, társ.-i változás
                                         ↓
        világról való tudás és hit viszonyának megváltozása
  
  .
   - újkori természettudományos gondolkodók:
                          Kopernikusz
                          Giordano Bruno    ≡ heliocentrikus világkép
                          Galilei
                          Kepler
   - a kor változásainak eszmei tükre: reformáció (Luther, 1517, Wittenberg)
             → a vallás szerepét erősíti DE! reneszánsz vonás: nyomdaalapítások
                                                                                        anyanyelvű Biblia
   - művelődést forradalmasítja:Gutenberg (szétszedhető ólombetű, rongypapír)

Elsősorban mi volt a jelentősége a könyvnyomtatás feltalálásának?

A kézi másolás kiiktatásával kiköszöbölhetők lettek a helyesírási hibák.

Lehetővé vált pontosan azonos könyvek előállítása.

Viszonylag rövid idő alatt nagy példányszámban lehetett elkészíteni egy könyvet.

A betűkészlet megőrzésével később is kinyomtatható volt ugyanaz a könyv.

Luther Márton tevékenysége a keresztény vallás újragondolását célozza.

Igaz

Hamis

Melyik Gutenberg legforradalmibb újítása?

új papírgyártás feltalálása

szétszedhető ólombetűkkel működő nyomdagép

új, könnyen olvasható betűtípusok

Melyik nem Gutenberg találmánya?

könyvnyomtatás

ronygyalapú papírgyártás

szétszedhető betűkészlet használata a nyomtatásban

a nyomtatáshoz használt ólomtartalmú festék