A humanizmus

III. A HUMANIZMUS

a. gyökerei, filozófiája
   - a kor legfontosabb szellemi áramlata + tudományos magatartás
   - program a skolasztikus merevséggel szemben
  - alapja: szövegalapú érdeklődés, antik szövegek szövegkritikai vizsgálata (latin nyelvtan, helyesírás, retorika, mitológia, drámaírók stb.)
   - első hullám: latin érdeklődés; második hullám: görög nyelv előretörése
   - vizsgálódás kiterjesztése a Bibliára és az egyházatyákra is
   - nincs törekvés az antik írók és a teológiai elméletek egybeötvözésére
   - tudományos szövegkritikai módszer kidolgozása
   - fontos: stílus, műforma, elegancia, világosság
   - erény: klasszikus idézetek, mitológiai utalások

b. a humanista embereszmény
   - sokoldalúan képzett, érdeklődő
   - az élet minden területén tevékenyen helytáll
  -emberközpontú szemlélet: kiemelkedés a közösségből, amellett, hogy a klasszikus elődöket igyekeznek követni

A reneszánsz hanyadik hullámában indul el az antik római szövegek felfedezése?

1.

2.

3.

A retorika tárgya...

a vallás.

a beszéd.

a történelem.

a művészet.

Mi a humanizmus?

emberség

műveltség

a reneszánsz legfontosabb szellemi áramlata

Melyik az a stílus, amelyben - a reneszánsszal ellentétben - fontos lesz az eredetiség.

barokk

rokokó

romantika

A humanista ember tudásával ki akar emelkedni a tömegből, és ezzel közösségét gazdagítani.

Igaz

Hamis

Melyik művészeti ágból indul ki a humanizmus?

festészet

szobrászat

irodalom