A humanizmus

III. A HUMANIZMUS

a. gyökerei, filozófiája
   - a kor legfontosabb szellemi áramlata + tudományos magatartás
   - program a skolasztikus merevséggel szemben
  - alapja: szövegalapú érdeklődés, antik szövegek szövegkritikai vizsgálata (latin nyelvtan, helyesírás, retorika, mitológia, drámaírók stb.)
   - első hullám: latin érdeklődés; második hullám: görög nyelv előretörése
   - vizsgálódás kiterjesztése a Bibliára és az egyházatyákra is
   - nincs törekvés az antik írók és a teológiai elméletek egybeötvözésére
   - tudományos szövegkritikai módszer kidolgozása
   - fontos: stílus, műforma, elegancia, világosság
   - erény: klasszikus idézetek, mitológiai utalások

b. a humanista embereszmény
   - sokoldalúan képzett, érdeklődő
   - az élet minden területén tevékenyen helytáll
  -emberközpontú szemlélet: kiemelkedés a közösségből, amellett, hogy a klasszikus elődöket igyekeznek követni

A humanista ember számára erény...

a stílus

a tisztaság

az érthetőség

az egyediség

Melyik állítás hamis?

A reneszánsz korstílus, a humanizmus eszmerendszer.

A reneszánsz program a középkori skolasztikus merevséggel szemben.

A skolasztika a keresztény szellemi irányzatok összefoglaló elnevezése.

A reneszánszban... (3 helyes válasz!)

újraértelmezik, újrafordítják az antik szövegeket.

újrafordítják a bibliát.

erénynek számít, ha valaki az antik gyökerektől elszakadva újat, egyedit alkot.

fontos érték az antik nyelvek helyesírásának ismerete.

A retorika tárgya...

a vallás.

a beszéd.

a történelem.

a művészet.

A teljes Biblia első magyar nyelvű fordítása Károli Gáspár munkája.

Igaz

Hamis

Melyik nem követelménye a reneszánsz embernek?

sokoldalúan képzett

eredeti

érdeklődő