A reneszánsz kialakulása

II. A reneszánsz KIALAKULÁSA

   - alapja: a kibontakozó gazdasági, társadalmi fejlődés
   - vezető szerep jut az észak-itáliai városállamoknak (Firenze!)
   - jellemző: városiasodás, virágzó kereskedelem
                                  ↓
                   polgárság megjelenése
                    - értékváltás (fejlődés élményének megjelenése)
   → evilági felé fordul a figyelem (ennek folytatható mintája: antikvitás)

Bizonyos alapvető gazdasági-társadalmi változások nélkül a reneszánsz nem jöhetett volna létre.

Igaz

Hamis

A középkor embere elsősorban ... foglalkozik.

imádkozással

földműveléssel

kereskedelemmel

iparosmunkával

Minek köszönhető az észak-itáliai városállamok meggazdagodása? (3 helyes válasz!)

kereskedelem

aranybányászat technológiájának fejlődése

utak minőségének javulása

hajózás fejlődése

földrajzi felfedezések

A reneszánszban - a középkorral ellentétben - már lehetséges az anyagi gyarapodás, mert ugrásszerűen fejlődik a mezőgazdaság.

Igaz

Hamis