Mi az a reneszánsz?

A RENESZÁNSZ KULTÚRA ÉS VILÁGKÉP; IRODALMI VONATKOZÁSOK

I. MI az a reneszánsz?

a. körvonalak
   - tart: XIV. század - XVI. század közepe
   - művészettörténeti korszak és korstílus
   - fr. renaissance = 'újjászületés'
   - az antikvitáshoz fordul vissza
   - DE! időben és térben elérő megjelenés és kibontakozás

b. szemlélet
   - kp.-ban: az ember mint önmagát kibontakoztató személyiség
                   + világi élet
                   + természet
   - esztétikájának központjában: természet utánzása
   - a művészi felfogás kp.-i elvei: harmónia, arányosság, eszményítés

A mimézis (utánzás) mintáit a reneszánsz Arisztotelész, római filozófus Poétika c. művéből veszi.

Igaz

Hamis

Melyik korszakhoz fordul vissza a reneszánsz?

középkor

antikvitás

mezopotámiai civilizáció kora

Melyik nem jellemző a reneszánszra?

istenközpontúság

emberközpontúság

természetközpontúság

evilági értékek központi szerepe

Mely időszakot szoktak „reneszánsz” névvel illetni?

1300-1600

1200-1500

1400-1700

Melyik nem igaz a korstílus fogalmára?

Minden művészeti ágban megjelenik.

Adott régió minden országában jelen van.

Európán kívül Amerikában és Ázsiában is hat.

Hosszú ideig hat.

A középkorral ellentétben a reneszánsz gondolkodás központjában az isten áll.

Igaz

Hamis