Egy dunántúli mandulafáról

V. Egy dunántúli mandulafáról
http://www.youtube.com/watch?v=SkE3fjozLUc

   - a magyarországi korszakból származó elégico-epigramma
   - 4 disztichonból áll
   - szokatlan természeti jelenség + személyes reflexió összekapcsolása
                                              ↓
        elszigeteltség tapasztalatának szimbóluma
   - a "fa" archetípus (istenek, istennők, emberi sorsok szimbóluma)
                             - 1-4. sor: görög mitológiából vett képek
                            - 5-8. sor: mandulafa = személyes sors
   - alap: mediterrán bőség ←→ hűvös Pannónia
   - mandulafa = merész, szép, egyedi DE! veszélyeztetett (megfagyás, halál)
   - eleinte: kijelentő mondatok ←→ később: felkiáltások
   -lezárás: együttérzés a fácskával

Milyen módon értelmezhető a mandulafa az Egy dunántúli mandulafáról c. versben? (Két helyes válasz!)

Janus Pannonius természetszeretetét jelképezi.

Janus Pannoinus antik kötődését jelképezi.

Janus Pannonius büszkeségének jelképe, melyet dunántúli származása kapcsán érez.

Janus Pannonius magyarországi magányosságát jelképezi.

Az Egy dunántúli mandulafáról c. vers szervező ereje a feszültség.

Igaz

Hamis

Milyen az Egy dunántúli mandulafáról c. vers hangulata?

elégikus

ünnepélyes

panteisztikus

pajkos

Az Egy dunántúli mandulafáról c. vers természeti képre épül. Ez a költői megoldás Janus Pannonius újítása.

Igaz

Hamis