Janus Pannonius irodalomtörténeti helye, rangja

IV. JANUS PANNONIUS irodalomtörténeti helye, rangja

   - a humanista hagyomány Orpheuszhoz hasonlítja
   - Petőfi előtt az egyetlen, akit Európa ismer, elismer
   - pajzán epigrammáinak kétnyelvű kiadása négyszer jelent meg Olo.-ban
   - humanista volt
   - teljes életmű kutatása csak az 1930-as években

Pályája:
   - nagyon tehetséges → a humanista minták felett egyéni arculattal bír
   - korszakai:
            - itáliai korszak
                     - Guarino iskolájában
                     - gyakori céltáblája a gúnyolódásoknak
                     - ő az altramontano = 'hegyentúli'
                     - magáévá teszi a görög hagyományt is
                     - jell. műfajok: epigrammák, dicsőítő énekek
                     - jell. hangnem: csipkelődő, erotikus
           - magyarországi korszak
                     - szellemi hontalanság
                     - visszavágyódás Itáliába
                     - alkotói öntudatosság
                     - jell. műfajok: elégiák, epigrammák

Janus Pannonius erotikus versei ... ma is népszerűek.

Olaszországban

Magyarországon

Olaszországban és Magyarországon

Melyik stílusirányzat követeli meg az alkotótól az eredetiséget?

reneszánsz

klasszicizmus

barokk

romantika

Miért nevezik barbárnak itáliai társai Janus Pannoniust?

Azért, mert verseiben számukra szokatlan költői megoldásokkal él.

Azért, mert Magyarországról származik.

Azért, mert a latin mellett magyar nyelven is ír.

Azért, mert nem tudja megvalósítani verseiben az itáliai közönség által elvárt finomságot.

Ekkoriban kezdik feltárni a teljes Janus Pannonius életművét.

1700-as évek

reformkor

1930-as évek

A mítosz írásban terjesztett vallásos tárgyú történet.

Igaz

Hamis

Ki volt Janus Pannonius tanítómesere?

Bonfini

Guarino

Martio

Leonardo