Janus Pannonius irodalomtörténeti helye, rangja

IV. JANUS PANNONIUS irodalomtörténeti helye, rangja

   - a humanista hagyomány Orpheuszhoz hasonlítja
   - Petőfi előtt az egyetlen, akit Európa ismer, elismer
   - pajzán epigrammáinak kétnyelvű kiadása négyszer jelent meg Olo.-ban
   - humanista volt
   - teljes életmű kutatása csak az 1930-as években

Pályája:
   - nagyon tehetséges → a humanista minták felett egyéni arculattal bír
   - korszakai:
            - itáliai korszak
                     - Guarino iskolájában
                     - gyakori céltáblája a gúnyolódásoknak
                     - ő az altramontano = 'hegyentúli'
                     - magáévá teszi a görög hagyományt is
                     - jell. műfajok: epigrammák, dicsőítő énekek
                     - jell. hangnem: csipkelődő, erotikus
           - magyarországi korszak
                     - szellemi hontalanság
                     - visszavágyódás Itáliába
                     - alkotói öntudatosság
                     - jell. műfajok: elégiák, epigrammák

Ki volt Janus Pannonius tanítómesere?

Bonfini

Guarino

Martio

Leonardo

Melyik két állítás nem igaz Janus Pannoniusra? (Két helyes válasz)

Igazi tehetség, akinek született adottságai lehetővé teszik, hogy a kor alkotói szabályainak batartása nélkül is nagyot alkosson.

Betartja korának kötelező alkotói szabályait.

Költői műveltsége és alkotói vénája együtt teszik sikeressé.

A reneszánsz költészet szabályait csak addig követi, míg az egyéni alkotói céljainak megfelel.

Mi az epigramma?

rövid hősköltemény

rövid, csattanós vers

a reneszánszra jellemző, hosszú, borongós hangulatú költemény

tanító mese

A reneszánsz ízlés nem kedveli az idézetek használatát.

Igaz

Hamis

Ekkoriban kezdik feltárni a teljes Janus Pannonius életművét.

1700-as évek

reformkor

1930-as évek

Mi volt a hangszere Orpheusznak a görög mitológiából ismert dalnoknak?

gitár

mandolin

lant

citera