A reneszánsz Magyarországon a XVI. században

II. A reneszánsz MAGYARORSZÁGON a XVI. században

   - meghatározó a török elleni harc (1526; 1541) → a kultúra új kp.-jai alakulnak
   - jellemző: északi humanizmus (vallásosabb, mint az itáliai)
   - gyorsan terjed a reformáció → bibliafordítások
                                                → nemzeti nyelv kiművelésének kezdete
   - irodalmi műfajok a vallásgyakorlás szolgálatában + közösségiek
- prédikációk, levelek, vitadráma, állatmese (Pesti, Heltai), zsoltárfordítások (Szenci Molnár Albert)

Az állatmesék (fabulák) a XVI. sz. magyar irodalmában jelentős szerepet kapnak.

Igaz

Hamis

Hány részre szakad Magyarország 1541-ben?

2

3

4

Nem szakad részekre.

Ki képviseli a zsoltárfordítói műfajt hazánkban?

Pesti Gábor

Szenci Molnár Albert

Heltai Gáspár

Többségében milyen felekezetű Sárospatak és Debrecen?

kálvinista

lutheránus

katolikus

Mátyás halála után ... a kultúrális központok.

az egyházi központok lesznek

a főurak udvarai lesznek

hosszú időre eltűnnek

Budán és Visegrádon vannak