A reneszánsz Magyarországon a XVI. században

II. A reneszánsz MAGYARORSZÁGON a XVI. században

   - meghatározó a török elleni harc (1526; 1541) → a kultúra új kp.-jai alakulnak
   - jellemző: északi humanizmus (vallásosabb, mint az itáliai)
   - gyorsan terjed a reformáció → bibliafordítások
                                                → nemzeti nyelv kiművelésének kezdete
   - irodalmi műfajok a vallásgyakorlás szolgálatában + közösségiek
- prédikációk, levelek, vitadráma, állatmese (Pesti, Heltai), zsoltárfordítások (Szenci Molnár Albert)

Hány részre szakad Magyarország 1541-ben?

2

3

4

Nem szakad részekre.

A XVI. században Magyarországon csökken a református hitre áttérők száma.

Igaz

Hamis

A magyar nyelv XVI. században elinduló fejlesztését elsősorban ... magyarra fordítása alapozza meg.

az állatmesék

a biblia

a francia reneszánsz költemények

a vatikáni kódexek

Mátyás halála után ... a kultúrális központok.

az egyházi központok lesznek

a főurak udvarai lesznek

hosszú időre eltűnnek

Budán és Visegrádon vannak

1526-ban az ország két részre szakad.

Igaz

Hamis