A reneszánsz Magyarországon a XV. század első felében

JANUS PANNONIUS A KORÁN ÉRKEZETT; A RENESZÁNSZ KULTÚRA MAGYARORSZÁGI VONATKOZÁSAI


I. A reneszánsz MAGYARORSZÁGON a XV. század első felében

   - Itália után először itt jelenik meg → Vitéz János, Mátyás király, Aragóniai Beatrix
   - központjai: Buda, Visegrád
   - udvari humanista tudósok: Bonfini (történetíró), Galeotto Marzio (költő)
   - világhírű gyűjtemény: Bibliotheca Corviniana
   - sok magyar diák tanul külföldön: Ferrara, Padova, Bologna, Krakkó, Bécs
   - Mátyás halála után főúri, főpapi központok alakulnak

Hogy hívják Mátyás híres könyvgyűjteményét?

Bibliotheca Corviniana

Hollós Könyvtár

Korvinák

Az első nyomtatott könyv (egy biblia) elkészítése az itáliai Bonfini nevéhez köthető.

Igaz

Hamis

A reneszánsz jelentése: újraalkotás.

Igaz

Hamis

Melyik állítás igaz Mátyás könyvtárára?

Kizárólag kódexeket tartalmazott, nyomtatott könyveket nem.

A világon nem volt hozzá foghatóan értékes könyvtár abban az időben.

A gyűjtemény legjava a Vatikánból származott.

Kódexkészítési technikával átmásolt nyomtatott művek is a részét képezték.

A kódexek esetében a díszes forma a lényeg, a tartalom csak másodlagos.

Igaz

Hamis