Társadalom a 10. században

    Társadalom a 10. században

       Fejedelem

       Törzsfők, nemzetségfők – urak

       Szabad harcosok

       Szabad köznép kézművesek, pásztorok, földművesek

       rabszolgák

Mi a társadalom szerveződésének alapja a honfoglalás idején?

területi alapú

vérségi-származási alapú

mesterséges beosztás

semmilyen szerveződés nem mutatható ki

Mi a két fejedelem címének eredeti, ősmagyar elnevezése?

gyula és horka

kündü és horka

kündü és gyula

tarkány és horka

Mi a magyar törzsszövetség vezetőjének címe?

király

fejedelem

kenéz

vajda

Honnan vannak rabszolgái a honfoglaláskori magyaroknak?

zsákmenyszerző hadjáratokból

kereskedő útjaik során vásárolták

adósrabszolgaságból

a letelepedés során itt talált népek rabságba kényszerítéséből

Kik tartoznak az „urak” közé a honfoglaláskori magyar társadalomban?

törzsfők, nemzetségfők

nemzetségfők, családfők

gazdag családfők

zsákmányszerző hadjáratok résztvevői