Levéltöredék barátnémhoz

III. Levéltöredék barátnémhoz
http://www.youtube.com/watch?v=10qs-pW2NVc

   - becsapós cím
               → nem töredék, hanem zárt kompozíció
               → nem a barátnéhoz szóló levél, hanem a lírai én önmagára reflektál
   - létösszegző vers
   - téma: falusi elvonultság, lelki társtalanság
      1. vsz.: episztolának indul, de magára vált
      2. vsz.: helyzetkép a költőről; diófa = önmaga metaforája
      3-4. vsz.: visszarévedés a fiatalságra
      5. vsz.: "Életem képe ez"; öt soros a strófa → romantikus költészeteszmény

Hogyan jellemezhető a Levéltöredék barátnémhoz szerkezete?

Lineáris

Keretes

Töredékes

Kihez szól a Levéltöredék barátnémhoz?

feleségéhez, Dukai Takács Zsuzsannához, házasságuk előtt.

Berzsenyi képzeletbeli kedveséhez

Berzsenyihez saját magához

A Levéltöredék barátnémhoz c. versben mi adja a töredékes jelleget?

Hiányzik az eleje.

A vers vége lezáratlannak hat.

Valójában nem töredék, hanem teljes kompozíció.

Az utolsó versszak egyel több sorból áll a többinél.

Minek a metaforája a diófa a Levéltöredék barátnémhoz c. versben?

a természeté

magáé a költőé

az imádott, de el nem érhető nőé