Az elégikus Berzsenyi

II. Az elégikus Berzsenyi

   - 1804 és 1808 közötti művek
   - életállapotából, magányosságából eredő versek
   - romantikus jegyek:
                      - eszményi teljesség utáni vágy
                      - érzelmi túlfűtöttség
                      - a személyesség szerepe megnő
                      - metaforahasználat szerepe nő

Melyik műfajt tartja a legillőbbnek Kazinczy Berzsenyi alkatához?

elégia

epigramma

óda

Mely jegyek mutatják Berzsenyi romantikus hangjának erősődését? (Két helyes válasz!)

személyes hang

allegóriák

metaforák

bokorrímek

Mekkora időintervallumaban írja elégikus verseit Berzsenyi?

kb. 4 év

kb. 6 év

kb. 10 év