„Klasszikus formában romantikus lélek”

AZ ELÉGIKUS NEMES, BERZSENYI DÁNIEL


I. „Klasszikus formában romantikus lélek”

a. élete
   - "Klasszikus formában romantikus lélek." (Horvát János)
   - indulása: Kemenesalja
   - 7 év a soproni líceumban
   - katonaként indul, de otthagyja a szolgálatot
   - Niklán telepedik le
   - felesége: Dukai Takács Zuzsanna
   - ő a "niklai remete" : teljesületlen élet, félbeszakadt akarások
   - titokban ír → életformája ellentétben áll  költői becsvágyával
   - magányos, kedélye borús

b. költői keretei
   - 1803-ban Kis János biztatja művei megjelentetésére
   - 2-szer jár Pesten - találkozik: Szemere Pállal, Kölcseyvel, Vitkoviccsal)
   - fontos keret: Kölcseyvel való vitája
   - terméketlen költő: 137 mű
            → legtöbb vers 1803 és 1813 között DE! nem datálja az alkotásokat
   - Kazinczy az ódaköltő posztját jelöli ki neki, de ő elégikus költő is!

Mely érzés Berzsenyi költészetének legnagyobb ihletője?

szellemi társtalanság

forradalmi hevület

a költői érvényesülés vágya

Hogyan nevezik Berzsenyit az irodalomban?

széphalmi remete

niklai remete

egri remete

Mit jelent a recenzió kifejezés?

kritika

átdolgozás

idézet

Mely város nem köthető Berzsenyi életútjához?

Sopron

Pest

Eger

Mely eszmerendszert összegzi Berzsenyi munkássága?

romantika

humanizmus

felvilágosodás