A honfoglalás eseményei

    A honfoglalás eseményei

       Háború a bizánci szövetségesek mellett a bolgár – besenyő szövetség ellen

       Fősereg Duna mellett harcol

       Besenyő támadás érte Etelközt

       A nép a Kárpátok hágóin átkelt Erdélybe

      Álmos szakrális feláldozása

       Áthúzódnak az alföldre 900-ban Dunántúl

       Háború a bajorokkal és a morvákkal 902 morvák szétverése

       904 Kurszánt a bajorok megölték

      Árpád lett az egyedüli vezér  907 bajorok leverése Pozsonynál

Mikor foglalták el a magyarok a Dunántúlt?

895

896

898

900

Mely népekkel háborúztak őseink az elfoglalt Kárpát-medence biztosítása érdekében?

morvák és bajorok

morvák és karantánok

szlovákok és csehek

avarok és frankok

Melyik nép támadta meg az etelközi magyarságot 895-ben?

morva

bolgár

besenyő

szláv

Kikkel szövetségben harcoltak eleink a honfoglalás előtt?

Bizánc

bolgárok

hunok

besenyők

Hol volt a végső győzelem a bajorok felett, mely biztosította őseinknek a Kárpát-medencét?

Pozsony

Bécs

Buda

Dévény