Az iszlám további jellemzői

Az iszlám további jellemzői

       1. szigorú monoteizmus

       2. egyszerű gyakorlati előírások – nincs bonyolult teológia

       3. papság nincs

       4. Világi élet és az iszlám előírásainak összefonódása a mindennapokban

      Bíráskodás

      Kalifa: Mohamed utóda – állami vezető

Mi jellemző alapvetően az iszlámra?

bonyolult teológikus

egyszerű, praktikus

tömegek számára nem elérhető

nincs semmilyen tételes tanítása

Melyik vallás nem monoteista?

kereszténység

zsidó

iszlám

hindu

Ki a kalifa?

Mohamed ellenfele

Mohamed utódja

Mohamed közvetlen leszármazottja

A hitben legjártasabb vallástudós

Mi a muszlim társadalom szervezésének alapja?

a Korán

a korlátlan fejlődés elérése

az államérdek

a kalifa akrata