Az etelközi magyarság

    Az etelközi magyarság

       Őseink nomád állattenyésztő, vándorló, a téli szálláson földművelő életformát folytattak

       Etelköz: Kárpátok és a Dnyeper közti őshaza

      Önálló törzsszövetség – 7 + 3 azaz 10 törzs

      Vérszerződés mondája

      Fejedelme Álmos majd Árpád kündü, azaz a szakrális fejedelem

      Másik fejedelme Kurszán gyula címmel a tényleges katonai vezető

      Kettős fejedelemség

       Zsákmányszerző hadjáratok – segédhaderő a morvák és frankok oldalán

       Jól kiismerték a meghódítandó területet

Melyik mai országban van Etelköz?

Lengyelország

Oroszország

Ukrajna

Bulgária

Kik voltak a honfoglalás hadvezérei?

Álmos és Előd

Árpád és Levente

Árpád és Kurszán

Kurszán és Attila

Hány honfoglaló magyar törzs volt?

7

8

9

10

Hol volt a magyarok hazája a honfoglalást közvetlen megelőző időben?

Levédia

Etelköz

Don-folyó torkolata

Baskíria