A Kárpát-medence a honfoglalás előtt

    A Kárpát-medence a honfoglalás előtt

       Nincs hatalmi központ a medencében a terület a környező népek határvidéke, végvidéke

       Dunántúl – frank (bajor), szláv népesség

       Északon a morvák – Szvatopluk

       Alföld – avarok maradékai

       Délen, Erdélyben – Bolgár Birodalom végvárai

       Kedvező a katonai helyzet a terület  elfoglalására

       A magyarok tudták ezt

Ki volt Szvatopluk?

a frankok hercege

Bizánc császára

a morvák fejedelme

a besenyők vezére

Melyik terület állt bolgár befolyás alatt a honfoglalás előtt?

Dél-Erdély és a Dél-Alföld

Erdély

Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld

Duna-Tisza köze

Melyik nép alkotott államot a Kárpát-medencében a honfoglalás előtt?

morvák

frankok

szlávok

nincs központi állam

Melyik terület állt frank befolyás alatt a honfoglalás előtt?

Alföld

Erdély

Dunántúl

Felvidék

Miért volt kedvező a katonai helyzet a honfoglalásra?

nincs központi állam a Kárpát-medencében

jók voltak a terepviszonyok a magyar harcmodorhoz

általános európai háború dúlt

a a magyarok szövetségeseket gyűjtöttek maguk mellé