A honfoglalás fogalma és jelentősége

HONFOGLALÁS


    A honfoglalás fogalma és jelentősége

       A magyar nép – törzsszövetség

       Elfoglalta a Kárpát-medencét

       Végleges letelepedés – vándorlás vége

       Eurázsiai sztyeppe vége

       895-900-ig tartott

       Katonai akció – területszerzés és annak megtartása

       Jelentősége: ma is a magyarok szállásterülete – állama itt található

Melyik évben kezdődött a honfoglalás?

895

896

898

900

Mi a honfoglalás jelentősége?

a magyar nép végleg letelepedett

a magyar nép elérte Nyugat-Európát

új lehetőségek nyíltak a zsákmányszerzésre

a magyar nép megszállhatta Európa közepét

Milyen körülmények között foglalták el új hazájukat őseink?

ide menekültek

ide sodródtak

a nagyhatalmak kijelölték nekik ezt a helyet

tudatos katonai akció történt

Miért a Kárpát-medencében ért véget a magyarok vándorlása?

katonai vereséget szenvedtek

idáig tartott a legeltetésre alkalmas füves puszta

a hunok örökségét akarták birtokba venni

szép volt a táj