Rousseau tanításai

Rousseau tanításai

       A társadalmi szerződés eredetének újra fogalmazása

      Először jött létre a magántulajdon, ebből lett a vagyoni egyenlőtlenség, és ennek védelmére hozták létre az államot

       A népfelség elve

       Az uralkodó hatalma a néptől ered, nem Istentől

       Nép visszaveheti a társ.-i szerződés felbontható

       A tökéletes társadalom a köztársaságban érhető el.

Honnan ered a király hatalma?

Istentől

az államtól

a néptől

a rendektől

Mi Rousseau szerint az ideális államforma?

alkotmányos királyság

köztársaság

rendi monarchia

abszolút királyság

Honnan eredeztették a király hatalmát a középkorban?

Istentől

a pápától

a rendektől

a néptől

Mi az egyenlőtlenségek forrása Rousseau szerint?

a királyi hatalom

a magántulajdon kialakulása

a kiváltságok rendszere

a szorgalom

Melyik elv mondja ki, hogy a király hatalma a néptől ered?

népfelség elve

önigazgatás elve

hatalommegosztás elve

társadalmi szerződés elve

Miért jött létre az állam Rosseau szerint?

megvédje a királyt

megvédje a társadalmat

megvédje az egyént

megvédje a magántulajdont