A francia felvilágosodás

A francia felvilágosodás

       Montesquieu

      A hatalommegosztás elve: tv, végr, ig hat szétvál. Kölcs. ellenőrzés

      Választott képviselők, mindenki szavazhasson

       Voltaire

      Egyház hatalmát támadja, közügyektől elválasztását követelte – filozófiai elbeszélések

       Enciklopédisták

      Diderot, D’Alambert, Holbach, Helvetius

      33 kötet a kor tudását foglalta össze, új felfogás értelmében

       Tudás megjavítja az embereket, a társadalmat és a világot

      Haza – ott van ahol szabadságjok vannak

      Az egész emberiséget fel kell szabadítani – felvilágosítással érhető el

      Haladás, szabadság, józan ész – új jelszavak

Hány kötetes az enciklopédia?

3

13

33

66

Mi a hatalomra jutás módja egy alkotmányos rendszerben?

királyi utasítás

bírósági döntés

általános választások

közfelkiáltás

Ki volt az egyház legkérlelhetetlenebb ellenfele Franciaországban?

Voltaire

Locke

Descartes

Montesquieu

Mi az enciklopédia?

a kor tudását összefoglaló mű

új tudományos iskola

a felvilágosodás radikális eszmei áramlata

a felvilágosodás ellenzőinek kiáltványa

Kik voltak az enciklopédisták?

vallástudósok

társadalomtudósok

államférfiak

forradalmárok

Ki nem volt enciklopédista?

Diderot

D'Alambert

Voltaire

Holbach