A felvilágosodás kezdetei Angliában

A felvilágosodás kezdetei Angliában

       A világrend alkotója és alapja az Isten, de ismerője az ember is lehet az ész (ráció) által

       Ha a világ megismerhető, akkor uralható is, sőt

       A társadalom is igazságossá tehető az ész által

       John Locke:

      Mindenki egyenlőnek és szabadnak született

      És joga van megvédeni a szabadságát

      Társadalmi szerződés: a szabadságjog védelmét az emberek átruházták az államra – ha az állam megszegi a szerződés felbontható

      A legjobb uralmi forma az alkotmányos királyság

Mi a világ megismerhetőségének alapja az újkorban?

ész

vallás

tapasztalás

érzelmek

Melyik két fél "kötötte" a társadalmi szerződést?

egyén és társadalom

egyén és állam

állam és társadalom

egyén és egyén

Mi a fejlődésbe vetett hit alapja?

a korlátlan fejlődés elérése

a tudományok sok szinűsége

az ész által megjavítható a világ

a vallásos érzület

Melyik a legjobb államforma Locke szerint?

köztársaság

alkotmányos királyság

abszolút királyság

rendi monarchia

A társadalmi szerződésben milyen jogokat ruház át az ember az államra?

adószedés

családi állapot rendezése

önvédelem

önképzés

Melyik országban jelent meg a felvilágosodás?

Franciaország

Hollandia

Itália

Anglia