A világról való gondolkodás fejlődése

A FELVILÁGOSODÁS

A világról való gondolkodás fejlődése

       A feudális rend, a középkor szellemiségét és hatalmát a vallás alapozta meg

       A világról való gondolkodás privilégiuma az egyház birtokában volt

       A tőkés fejlődés hatására erősödő polgárság, a földrajzi világkép kitágulása nyomán, újfajta gondolkodásmód, világkép felé fordult

       Vallásos világkép helyett a tudományos világkép, gondolkodás fejlesztése felelt meg igényeinek

       Francis Bacon – empirizmus világ a tapasztalat útján ismerhető meg

       René Descartes – a viág a gondolkodás a logika útján ismerhető meg - racionalizmus

       Isaac Newton – a természet matematika nyelvén leírható

Ki volt az empirizmus első jelentős képviselője?

Francis Bacon

René Descartes

Galileo Galilei

Isaac Newton

Hogyan bővült a világról való tudás a 16. századtól?

a reformpápák munkássága nyomán

a reformáció eredményeképpen

a földrajzi felfedezések által

megszervezték az állami oktatást

Melyik szervezet határozta meg a középkor világképét?

állam

egyház

egyetemek

kommunák

Az empirizmus szerint mi által ismerhető meg a világ?

Biblia

logika

tapasztalat

szemlélődés

Ki volt a természettudományos gondolkodás "forradalmi" megújítója?

Isaac Newton

René Descartes

Francis Bacon

Giordano Bruno