A parasztság

    A parasztság

       Jobbágyfelszabadítás. – telekhez jutott – vállalkozhat

       Jelentős vagyoni különbségek.  A lakosság döntő tömege – önkizsákmányolás 

        földéhség – nagybirtok nem engedi - korlát

       Gazdagparaszt 50-200 hold

      Vállalkozó, bérmunka alkalmazása, falu irányítója

       Középparaszt 11-40 hold – maga művelte földjét

       Szegényparaszt – törpebirtok, bérmunka

       Agrárproletárok – földnélküli, kubikos, napszámosok, uradalmi cselédek – teljes alárendeltség

      Szervezkedések – harc a földért

Mi a gazdag parasztok társadalmi szerepe?

a falu kizsákmányolói

a parasztmozgalmak szervezői

a falu irányítói

az úri birtokosok kiszolgálói

Ki az agrárproletár?

akinek nincs háza sem

akinek sok a földje

akinek nincs földje, csak munkaereje

akinek csak bérelt földje van

Ki a kubikos?

vidéki vasúti dolgozó

városba költöző paraszt

földmunkás, aki gátak, töltések építésén dolgozik

földmunkás a nagybirtokos földjén

Mit jelent az "agrár" kifejezés?

ipari

mezőgazdasági

közlekedési

kereskedelmi

Mi volt az agrárproletár mozgalmak célja?

forradalom kirobbantása

földosztás kikényszerítése

a kivándorlás elősegítése Amerikába

a vidéki ipartelepítés kiharcolása

Mekkora a "középparaszt" földje?

2-5 hold

5-10 hold

10-40 hold

40-60 hiold