A parasztság

    A parasztság

       Jobbágyfelszabadítás. – telekhez jutott – vállalkozhat

       Jelentős vagyoni különbségek.  A lakosság döntő tömege – önkizsákmányolás 

        földéhség – nagybirtok nem engedi - korlát

       Gazdagparaszt 50-200 hold

      Vállalkozó, bérmunka alkalmazása, falu irányítója

       Középparaszt 11-40 hold – maga művelte földjét

       Szegényparaszt – törpebirtok, bérmunka

       Agrárproletárok – földnélküli, kubikos, napszámosok, uradalmi cselédek – teljes alárendeltség

      Szervezkedések – harc a földért

Mi a gazdag parasztok társadalmi szerepe?

a falu kizsákmányolói

a parasztmozgalmak szervezői

a falu irányítói

az úri birtokosok kiszolgálói

Ki számított gazdag parasztnak?

5-20 holdas

20-30 holdas

30-40 holdas

50 hold felett

Mi a parasztok legfőbb törekvése?

kikerülni a paraszti sorból

földszerzés

úri szokások elsajátítása

iparossá válni

Mi a paraszti vállalkozások vagyoni alapja?

a felszabadított jobbágytelek

az összegyűjtött vagyon

a banki hitelek

az állami támogatási rendszer

Milyen lehetősége volt egy parasztnak a kiemelkedésre?

sok földet szerez

városba költözik

gyerekként taníttatják a szülei

belép a hadseregbe

Mi korlátozta a paraszti földszerzést?

a parasztok tanulatlansága

a parasztok tőkehiánya

az állam

a nagybirtok túlsúlya