Munkások

    Munkások

       Új csoport – gyári munkások – bérbe adja a munkaerejét

       Számuk gyorsan nőtt – ipari forradalom

       Ország lakosságának  5%-a

       Szakmunkás – Ausztriából – kispolgári szint

      Szakszervezeti vezetők

       Szakképzetlen szint – alacsony bérek –nyomor

      Női munkás a textilipar gyengesége miatt kevés

Budapest, bányavidékek, Győr – ipari centrumok

Melyik munkás élt a legjobb körülmények között?

szakmunkás

segédmunkás

alkalmi munkás

agrárproletár

Mi a szakmunkások szerepe a munkásmozgalomban?

szakszervezetek szervezői

a beosztottak főnökei

munkáspártok vezető rétege

az elesettek védelmezői

Honnan származik a munkásréteg szakképzett része?

külföldről

mezőgazdasági vidékről

nemzetiségi területről

elszegényedett polgárokból

Honnan származik a munkásréteg szakképzetlen része?

külföldről

mezőgazdasági vidékről

nemzetiségi területről

elszegényedett polgárokból

Melyek nem ipari körzetek a korabeli Magyarországon?

Budapest

Győr

Resicabánya

Nyíregyháza