A polgárság

    A polgárság

       Nagypolgárság

      Idegen származású nagyiparos, nagykereskedő, bankár réteg - Zsidók, németek

      Politikába nem vett részt - zárt

      Gazdasági kapcsolat az arisztokráciával – érdekérvényesítés.

      Arisztokrácia életformáját követik – bárói címek

       Úri középosztály – magyar középréteg

      Dzsentri, értelmiség, felkapaszkodott polgár

      Úri viselkedés formáit ismerte

       Kispolgárság

      Kisipar, önálló műhely – kistulajdon, önfenntartó vállalkozás

      Jól fizetett szakmunkások

      Állami alkalmazottak: vasutas, csendőr, postás, kishiv.

Mi az asszimiláció?

hasonulás egy kisebbséghez

kisebbség beolvadása a többségbe

kisebbség kiválása a többségből

kisebbség és többség ellentéte

Ki NEM tartozik az úri középosztályba?

dzsentri

vagyonos paraszt

gimnáziumi tanár

városi ügyvéd

Honnan származott a zsidó polgárság tőkéje?

terménykereskedelem

ásványkincs kereskedelem

ipari vállalkozás

pénzváltás

Ki tartozott a kispolgár kategóriába?

aki kis magántulajdonból élt

aki bérből és fizetésből élt

aki szerény birtokából élt

aki más munkájából élt