A régi nemesség helyzete

    A régi nemesség helyzete

       Nagybirtokos arisztokrácia

      2000 család, 1000 hold feletti birtok – hatalmas vagyon

      Kapitalista nagyüzemek

      Tőkebefekteés az iparba, kereskedelembe

      Állami vezető poziciók – összeköttetések

      Zárt elkülönült világ – minta az elit többi tagja számára

       Középbirtokosok – 200-1000 hold

      sikeres gazdálkodó korszerű tőkés üzemmel

       Dzsentri – tőkehiány miatt lecsúszott

      Életmódját megtartotta, úri külsőségek – vagyon nélkül

      Állami hivatalok, összeköttetések, polgári házasságok

      Gúnyolták, és igyekeztek követni szokásait

Milyen gazdasági ágazatban volt az arisztokrácia tőkéje?

ipar

mezőgazdaság

kereskedelem

bankvilág

Miből NEM élt egy dzsentri?

összeköttetések

rokoni kapcsolatok

hivatali, katonatiszti szolgálat

ipari vagy kereskedelmi vállalkozás

Mekkora birtokkal rendelkeztek a középbirtokosok?

100-200 között

100-500 hold között

200-1000 hold között

1000 hold felett

Ki a dzsentri?

elszegényedett, lecsúszott középnemes

felkapaszkodott kisnemes

polgári származású nemes

nyugat-európai származású magyar nemes