A társadalmi változások alapja

    A MAGYAR TÁRSADALOM A DUALIZMUS KORÁBAN


    A társadalmi változások alapja

   Társadalom: Egy ország lakóinak összessége, mely tagolható vagyoni, vagy jogi különbségek alapján.

       A társadalom változik –

       alapja a gazdasági változások

       vagy jogok egyenlősége / egyenlőtlensége

       1848: jogegyenlőség (pl. jobbágyság vége)

   1867- től ipari fejlődés – új társadalmi csoprtok jelennek meg – erősödnek meg – vállalkozó polgárság, munkásság

       Régi társadalmi csoportok alakulnak át:

       Jobbágy  helyett      szabad paraszt

                                     tulajdonosa a földnek

                                     árutermelés - gazdagodás

      •   Földesúr helyett     árutermelő földbirtokos

                                        tőkés gazdaságot vezet

Mikor szabadították fel a jobbágyokat Magyarországon?

1830-ban

1848-ban

1867-ben

1945-ben

Mi lett a jobbágyból a felszabadítása nyomán?

bérmunkás

szabad paraszt

szabad vállalkozó

szabad jobbágy

Mit nevezünk társadalomnak?

Egy terület lakóinak összessége, mely tagolható jogi vagy vagyoni alapon

Egy terület egységet képező össznépességét

Egy terület irányító rétegét, mely külön jogokkal bír

Egy terület össznépességének jogképes részét

Az ipari fellendülés nyomán milyen új társadalmi rétegek jelentek meg?

vállalkozó polgárok, bérmunkások

vállalkozó polgárok, jobbágyok

vállalkozó nemesek, vállalkozó jobbágyok

vállalkozó bérmunkások

Mikor jött létre jogegyenlőség Magyarországon?

soha

1830-ban

1848-ban

1867-ben