A társadalmi változások alapja

    A MAGYAR TÁRSADALOM A DUALIZMUS KORÁBAN


    A társadalmi változások alapja

   Társadalom: Egy ország lakóinak összessége, mely tagolható vagyoni, vagy jogi különbségek alapján.

       A társadalom változik –

       alapja a gazdasági változások

       vagy jogok egyenlősége / egyenlőtlensége

       1848: jogegyenlőség (pl. jobbágyság vége)

   1867- től ipari fejlődés – új társadalmi csoprtok jelennek meg – erősödnek meg – vállalkozó polgárság, munkásság

       Régi társadalmi csoportok alakulnak át:

       Jobbágy  helyett      szabad paraszt

                                     tulajdonosa a földnek

                                     árutermelés - gazdagodás

      •   Földesúr helyett     árutermelő földbirtokos

                                        tőkés gazdaságot vezet

Mikor jött létre jogegyenlőség Magyarországon?

soha

1830-ban

1848-ban

1867-ben

Mit jelent a torlódó társadalom kifejezés?

felszaporodnak a társadalmi csoportok

nincs elég terük a társadalmi csoportoknak

az új társadalmi csoportok kiszorítják a régieket

az új és a régi társadalmi csoportok egyszerre vannak jelen

Mi lett a jobbágyból a felszabadítása nyomán?

bérmunkás

szabad paraszt

szabad vállalkozó

szabad jobbágy

Mikor szabadították fel a jobbágyokat Magyarországon?

1830-ban

1848-ban

1867-ben

1945-ben

Hogyan változott meg a földesurak helyzete 1848 után?

piaci árutermelésre próbáltak átállni

kiváltságaikból próbáltak megélni

nemesi címüket felhasználva próbáltak pozícióba jutni

igyekeztek megszabadulni földjeiktől