Periklész politikusi tevékenysége

Periklész politikusi tevékenysége

1. Napidíj bevezetése

2. Szegényebb polgárok részvétele korlátozottabb volt – anyagi veszteségek

3. Napidíj pótolta a kieső jövedelmeket

4. Teljes demokrácia – az anyagiak sem jelentenek hátrányt

5. Demokrácia válsága itt kezdődik

6. Megvásárolható polgárjogából élő tömeg, melyet a vagyonosabbak irányíthatnak
Periklész idején ért a demokrácia tetőpontjára Athénben...

mert nem volt belső széthúzás

mert Athén megnyerte minden háborúját

mert a politikai jogok gyakorlásának lehetősége a legteljesebb volt

mert a politikai jogok gyakorlásának lehetősége mindenkire kiterjedt

Ki vezette be a napidíjat az ókori Athénben?

Kleiszthenész

Szolón

Themisztoklész

Periklész

A demokráciát tökéletesíti a napidíj mert...

javít a szegények helyzetén

a politikai életben való részvételt ösztönzi

növeli az állami tisztségviselők megbízhatóságát

csökkenti a szociális különbségeket

A napidíj hozzájárult a demokrácia későbbi válságához amennyiben...

elszegényítette az államot

megteremtett egy befolyásolható tömeget

kiszolgáltatta a szegényeket a gazdagoknak

megteremtette a korrupció lehetőségét

Miért vezették be a napidíjat Athénben?

hogy a szegényebbeknek ne okozzon anyagi veszteséget politikai feladataik ellátása

hogy a szegények szociális helyzetén javítsanak

hogy befolyásolni lehessen a szavazások végeredményét

hogy csökkenjenek a vagyoni különbségek