A demokrácia intézményei II.

A demokrácia intézményei II.

1. SZTRATÉGOSZ
   • Hadvezér
   • Választják 10-t, minden phűléből 1
   • Évente újraválasztható (Periklész)
   • Folytonosság – tényleges irányítókká váltak
2. AREIOSZPAGOSZ
   • Választott arkhónok tanácsa – ellenőrző szerep
3. HÉLIAIA
   • Bíróság – tagjait sorsolták
4. CSERÉPSZAVAZÁS (OSZTRAKISZMOSZ)
   • Zsarnokság megakadályozása végett
Mire szolgált a cserépszavazás?

a demokrácia védelmére

a nép véleményének megismerésére

a legjobb államférfiak megjutalmazására

vallási célokra

Miért lehetett a sztratégoszt évente újraválasztani?

mert féltek a hadseregtől

mert hittek a sztratégoszok becsületességében

mert nem akartak belső széthúzást

mert államérdek volt a jó hadvezér megtartása

Mi az areioszpágosz szerepe?

tanácsadás

bűnüldözés

ellenőrzés

választások előkészítése

A cserépszavazás útján...

az árulókat halálra itélték

a korrupt tisztségviselőket megfosztották állampolgárságuktól

a bírósági ítéleteket megváltoztatták

a "zsarnokgyanús" személyeket száműzték

Mi volt a sztratégosz politikai szerepe a demokráciában?

javaslatokat tesz a népgyűlésnek

személye folyamatosságot biztosít az állandóan változó tisztviselők közt

felülbírálja a bírósági döntéseket

személye garantálja a békét