A demokrácia intézményei II.

A demokrácia intézményei II.

1. SZTRATÉGOSZ
   • Hadvezér
   • Választják 10-t, minden phűléből 1
   • Évente újraválasztható (Periklész)
   • Folytonosság – tényleges irányítókká váltak
2. AREIOSZPAGOSZ
   • Választott arkhónok tanácsa – ellenőrző szerep
3. HÉLIAIA
   • Bíróság – tagjait sorsolták
4. CSERÉPSZAVAZÁS (OSZTRAKISZMOSZ)
   • Zsarnokság megakadályozása végett
Mire szolgált a cserépszavazás?

a demokrácia védelmére

a nép véleményének megismerésére

a legjobb államférfiak megjutalmazására

vallási célokra

Hogyan lehetett valaki az ókori Athénban a bíróság tagja?

kinevezéssel

sorsolással

választások útján

születési alapon

Mi volt a sztratégosz politikai szerepe a demokráciában?

javaslatokat tesz a népgyűlésnek

személye folyamatosságot biztosít az állandóan változó tisztviselők közt

felülbírálja a bírósági döntéseket

személye garantálja a békét

Mi az areioszpágosz szerepe?

tanácsadás

bűnüldözés

ellenőrzés

választások előkészítése

Hány sztratégosz volt az ókori Athénban?

8

10

12

14