A demokrácia intézményei II.

A demokrácia intézményei II.

1. SZTRATÉGOSZ
   • Hadvezér
   • Választják 10-t, minden phűléből 1
   • Évente újraválasztható (Periklész)
   • Folytonosság – tényleges irányítókká váltak
2. AREIOSZPAGOSZ
   • Választott arkhónok tanácsa – ellenőrző szerep
3. HÉLIAIA
   • Bíróság – tagjait sorsolták
4. CSERÉPSZAVAZÁS (OSZTRAKISZMOSZ)
   • Zsarnokság megakadályozása végett
Ki volt a legjelentősebb sztatégosz?

Periklész

Szolón

Kimón

Miltiádész

Hogyan lehetett valaki az ókori Athénban a bíróság tagja?

kinevezéssel

sorsolással

választások útján

születési alapon

Hogyan lett valakiből sztratégosz?

a népgyűlésből kisorsolták

a népgyűlésből választották

a phülékből választották

a phülékből kisorsolták

Miért lehetett a sztratégoszt évente újraválasztani?

mert féltek a hadseregtől

mert hittek a sztratégoszok becsületességében

mert nem akartak belső széthúzást

mert államérdek volt a jó hadvezér megtartása

A cserépszavazás útján...

az árulókat halálra itélték

a korrupt tisztségviselőket megfosztották állampolgárságuktól

a bírósági ítéleteket megváltoztatták

a "zsarnokgyanús" személyeket száműzték