A demokrácia intézményei I.

A demokrácia intézményei I.

1. NÉPGYŰLÉS

   • Legfőbb hatalom
   • Törvényt hoz
   • Dönt a fő kérdésekben (háború-béke)
   • Minden jogképes polgár részvételével
2. BULÉ (500-AK TANÁCSA)
   • Ügyvivő
   • Végrehajtó hatalom
   • Kisebb ügykben dönt
   • Törvényjavaslatot készít elő
   • 500 tag – phülékből sorsolták ki
Melyik intézmény dönthetett a hadüzenet kérdésében?

arkhónok

népgyűlés

ötszázak tanácsa

sztratégoszok tanácsa

Hogyan lehetett valaki a bulé tagja?

kinevezték

a népgyűlésből választották

a phülékből kisorsolták

a phülékből az arkhónok választották

Mi a bulé másik elnevezése?

népgyűlés

ötszázak tanácsa

arkhónok tanácsa

bíróság

Mi volt a népgyűlés legfontosabb feladata?

ügyrendi kérdésekről szavaz

kinevez tisztségviselőket

törvényeket hoz

vádat emel az árulók ellen