A demokrácia intézményei I.

A demokrácia intézményei I.

1. NÉPGYŰLÉS

   • Legfőbb hatalom
   • Törvényt hoz
   • Dönt a fő kérdésekben (háború-béke)
   • Minden jogképes polgár részvételével
2. BULÉ (500-AK TANÁCSA)
   • Ügyvivő
   • Végrehajtó hatalom
   • Kisebb ügykben dönt
   • Törvényjavaslatot készít elő
   • 500 tag – phülékből sorsolták ki
Mi volt a népgyűlés legfontosabb feladata?

ügyrendi kérdésekről szavaz

kinevez tisztségviselőket

törvényeket hoz

vádat emel az árulók ellen

Melyik intézmény döntött kisebb kérdésekben?

népgyűlés

arkhónok tanácsa

bulé

phülé

Kik vehettek részt a népgyűlésen?

minden jogképes athéni polgár

minden athéni polgár

Athén polgárai és a szövetséges városok képviselői

sorsolással kiválasztott ötszáz polgár

Mi a bulé legfontosabb feladata?

végrehajtja a népgyűlés határozatait

javaslatokat tesz a népgyűlésnek

kisebb ügyekben döntést hoz

folyamatosan ülésezik