Az athéni demokráciához vezető út

Az athéni demokráciához vezető út

1. Széttagolt földrajzi táj

2. Polisz – ennek megfelelő államméret

3. Magántulajdon a polisz tagság alapja

4. Démosz – arisztokrácia -Harc a politikai jogokért

5. Gazdagodó démosz vagyoni alapú jogegyenlőséget vív ki – Szolón

6. Kleiszthenész Kr.e 508 – teljes jogegyenlőség
Mi a földrajzi jellegzetessége Görögországnak?

nagy folyamok szelik át földjét

rendkívül tagolt és hosszú tengerparttal rendelkezik

rossz kikötési lehetőségekkel bír

földje jórészt sík vidék

Melyik társadalmi csoport nem a démosz része?

nagybirtokosok

kereskedők

kézművesek

parasztok

Milyen alapon osztott politikai jogokat az athéniaknak Kleiszthenész?

vagyoni alapon

származási alapon

érdemek alapján

területi alapon

Miért folyt a harc a démosz és az arisztokrácia közt?

a földekért

a hatalomért

a törvények betartásáért

a tulajdonviszonyok megváltoztatásáért

Mi az ókori görög föld korabeli elnevezése?

Hellas

Théba

Attika

Trója

Ki volt a demokrácia létrehozója Athénben?

Drakón

Szolón

Kleiszthenész

Periklész