Az athéni demokráciához vezető út

Az athéni demokráciához vezető út

1. Széttagolt földrajzi táj

2. Polisz – ennek megfelelő államméret

3. Magántulajdon a polisz tagság alapja

4. Démosz – arisztokrácia -Harc a politikai jogokért

5. Gazdagodó démosz vagyoni alapú jogegyenlőséget vív ki – Szolón

6. Kleiszthenész Kr.e 508 – teljes jogegyenlőség
Milyen a széttagolt táj?

sík

egyenes tengerpart jellemzi

szigetek, félszigetek, hegyek-völgyek jellemzik

nehezen járható magashegységek jellemzik

Mi a földrajzi jellegzetessége Görögországnak?

nagy folyamok szelik át földjét

rendkívül tagolt és hosszú tengerparttal rendelkezik

rossz kikötési lehetőségekkel bír

földje jórészt sík vidék

Mi a polisz?

állam

városállam

társadalom

demokrácia

Milyen földrajzi okai voltak a poliszok kialakulásának?

földrajzi nyitottság

nagy terület

Közel-keleti kultúrközpontok közelsége

földrajzi széttagoltság

Milyen államforma alakult ki Athénben a királyok elűzése után?

türannisz

demokrácia

timokrácia

arisztokratikus köztársaság

Mi a poliszhoz tartozás feltétele kezdetben?

közös őstől való leszármazás

ugyanazon lakhely

magántulajdon megléte

rabszolgával kell rendelkezni