Az athéni demokráciához vezető út

Az athéni demokráciához vezető út

1. Széttagolt földrajzi táj

2. Polisz – ennek megfelelő államméret

3. Magántulajdon a polisz tagság alapja

4. Démosz – arisztokrácia -Harc a politikai jogokért

5. Gazdagodó démosz vagyoni alapú jogegyenlőséget vív ki – Szolón

6. Kleiszthenész Kr.e 508 – teljes jogegyenlőség
Milyen földrajzi okai voltak a poliszok kialakulásának?

földrajzi nyitottság

nagy terület

Közel-keleti kultúrközpontok közelsége

földrajzi széttagoltság

Mi a polisz?

állam

városállam

társadalom

demokrácia

Mi az ókori görög föld korabeli elnevezése?

Hellas

Théba

Attika

Trója

Mit jelent az arisztokrácia kifejezés?

kisbirtokos nemesek

papok

nagybirtokos előkelők

vagyonos városi polgárok

Mi a poliszhoz tartozás feltétele kezdetben?

közös őstől való leszármazás

ugyanazon lakhely

magántulajdon megléte

rabszolgával kell rendelkezni

Miért folyt a harc a démosz és az arisztokrácia közt?

a földekért

a hatalomért

a törvények betartásáért

a tulajdonviszonyok megváltoztatásáért