A demokrácia és más uralmi rendszerek

A demokrácia és más uralmi rendszerek

1. Állam – társadalmat irányító szervezetrendszer
   • Vezetői – hatalmat gyakorolnak
   • Döntés joga
   • Kikényszerítés joga - erőszak alkalmazása
2. Demokrácia – döntés a nép részvételével történik - többségi akarattal
   • Törvény – mindenkire kötelező szabály, melyet a nép nagy része hoz
   • Vezetőt a népből a nép választ és adott esetben le is válthatja
Mi a demokratikus hatalomgyakorlás alapja?

az állampolgárok többsége valamilyen szinten részt vehet a döntéshozatalban

a lakosság nagy része döntést hozhat államügyekben

a nép követelései érvényesülnek a döntéshozás során

az emberek dönthetnek a sorsukról

Mi az állam?

a társadalmat irányító szervezetrendszer

a társadalom másik elnevezése

a társadalom jogainak és kötelességeinek összessége

a társadalom erőszakszervezete

A döntést egy demokráciában...

a király hozza

a vagyonos kisebbség hozza

az arisztokrácia hozza

a többség megbízottai hozzák

Mi az állam kizárólagos joga a döntéssel kapcsolatban?

végrehajtását megkérdőjelezheti

végrehajtását akadályozhatja

végrehajtását kikényszerítheti

végrehajtását megfellebbezheti

Mit jelent a többségi elv?

mindenki dönt

a jogosultak döntenek

a többség dönt, a kisebbség elfogadja

a nép dönt, a többség elfogadja