A demokrácia és más uralmi rendszerek

A demokrácia és más uralmi rendszerek

1. Állam – társadalmat irányító szervezetrendszer
   • Vezetői – hatalmat gyakorolnak
   • Döntés joga
   • Kikényszerítés joga - erőszak alkalmazása
2. Demokrácia – döntés a nép részvételével történik - többségi akarattal
   • Törvény – mindenkire kötelező szabály, melyet a nép nagy része hoz
   • Vezetőt a népből a nép választ és adott esetben le is válthatja
Mit jelent a többségi elv?

mindenki dönt

a jogosultak döntenek

a többség dönt, a kisebbség elfogadja

a nép dönt, a többség elfogadja

Mi a demokratikus hatalomgyakorlás alapja?

az állampolgárok többsége valamilyen szinten részt vehet a döntéshozatalban

a lakosság nagy része döntést hozhat államügyekben

a nép követelései érvényesülnek a döntéshozás során

az emberek dönthetnek a sorsukról

Miben nyilvánul meg a hatalomgyakorlás?

választójog

döntéshozás

döntés előkészítés

intézmény fenntartás

Mi a törvény?

általánosan elfogadott szokásjog

bírói ítéletek gyűjteménye

jogok és kötelességek összessége

legmagasabb rendű mindenkire nézve kötelező jogszabály

A döntést egy demokráciában...

a király hozza

a vagyonos kisebbség hozza

az arisztokrácia hozza

a többség megbízottai hozzák