A demokrácia és más uralmi rendszerek

A demokrácia és más uralmi rendszerek

1. Állam – társadalmat irányító szervezetrendszer
   • Vezetői – hatalmat gyakorolnak
   • Döntés joga
   • Kikényszerítés joga - erőszak alkalmazása
2. Demokrácia – döntés a nép részvételével történik - többségi akarattal
   • Törvény – mindenkire kötelező szabály, melyet a nép nagy része hoz
   • Vezetőt a népből a nép választ és adott esetben le is válthatja
Miben nyilvánul meg a hatalomgyakorlás?

választójog

döntéshozás

döntés előkészítés

intézmény fenntartás

Mit jelent a türannosz szó?

zsarnok

király

diktátor

államfő

Mi a különbség a demokrácia és más uralmi rendszerek közt?

a demokráciát mindenki szereti

a demokráciában a többségi elv érvényesül

a demokrácia a korlátlan szabadság rendszere

a demokráciában nem lényeges ki a vezető

Mi a demokratikus hatalomgyakorlás alapja?

az állampolgárok többsége valamilyen szinten részt vehet a döntéshozatalban

a lakosság nagy része döntést hozhat államügyekben

a nép követelései érvényesülnek a döntéshozás során

az emberek dönthetnek a sorsukról

Mit jelent a többségi elv?

mindenki dönt

a jogosultak döntenek

a többség dönt, a kisebbség elfogadja

a nép dönt, a többség elfogadja