A demokrácia

A demokrácia

1. Demokrácia – népuralom

2. Hatalomgyakorlási forma az államban

3. Nyugati civilizáció, Magyarország demokráciák

4. Előkép a Kr.e V. századi, ókori Görögország, azon belül a legsikeresebb Athén
Mit jelent a demokrácia szó?

népképviselet

népuralom

népszavazás

többek uralma

Melyik néphez köthető a demokrácia kialakulása?

Zsidó

káldeus

görög

perzsa

Mikor volt a demokrácia fénykora Athénben?

Kr.e 3. század

Kr.e 4. század

Kr.e 5. század

Kr.e 6. század

Melyik város történetében bontakozott ki a demokrácia a legszebb formában?

Athén

Spárta

Théba

Mükéné

Fejezd be a mondatot. A demokrácia...

egy hatalmi szerv

egy többségi elv

egy hatalomgyakorlási forma

egy szabad társadalom