A népvándorlás és a birodalom

A népvándorlás és a birodalom

• Gótok veresége a hunoktól (375)- népvándorlás

• Nyugati gótok – szövetségesként befogadta őket a birodalom

– Belső függetlenséget kapnak – szabad letelepedést

• Újabb germán népek törnek be

• Hunok támadásai fokozzák a válságot

• 395 Theodosius fiai közt felosztotta Birodalmat

– Nyugatrómai Birodalom – Keletrómai Birodalom

Milyen szerepet kaptak a gótok a birodalomban a rómaiak megverése után?

üldözött népek lettek

befogadott, szövetséges népek lettek

rabszolga népek lettek

behódoló, földművelő népek lettek

Mikor osztották fel a Római Birodalmat?

390

393

395

397

Kik voltak a hunok?

Ázsiából támadó nomád törzsek

a Balkán lázadó pásztornépei

perzsa harcosok

germán népek, rázúdultak a birodalomra

Milyen volt a befogadott gótok és Róma viszonya?

alávetettség

rabszolgaság

függetlenség

fölérendeltség