A népvándorlás és a birodalom

A népvándorlás és a birodalom

• Gótok veresége a hunoktól (375)- népvándorlás

• Nyugati gótok – szövetségesként befogadta őket a birodalom

– Belső függetlenséget kapnak – szabad letelepedést

• Újabb germán népek törnek be

• Hunok támadásai fokozzák a válságot

• 395 Theodosius fiai közt felosztotta Birodalmat

– Nyugatrómai Birodalom – Keletrómai Birodalom

Kik voltak a hunok?

Ázsiából támadó nomád törzsek

a Balkán lázadó pásztornépei

perzsa harcosok

germán népek, rázúdultak a birodalomra

Az alábbiak közül melyik nem germán nép?

gót

hun

vandál

frank

Milyen szerepet kaptak a gótok a birodalomban a rómaiak megverése után?

üldözött népek lettek

befogadott, szövetséges népek lettek

rabszolga népek lettek

behódoló, földművelő népek lettek

Ki osztotta fel fiai közt a Római Birodalmat?

Constantinus

II. Valentinianus

Romulus Augustulus

Theodosius