Fokozódó gazdasági válság

Fokozódó gazdasági válság

• Provinciák megerősödtek – fejlődtek

• Belső kereskedelem csökken

csökken a függés a központtól

• Hódítások nincsenek – kevés a rabszolga

• Colonusok – bérlők végzik a nagybirtokosok földjein a munkát

erősödő vidék

• Csökken a piacra jutó áru

városok ellátása romlik – városok hanyatlanak

• Külkereskedelem – luxuscikk behozatal,

– cserébe arany áramlik ki a birodalomból

• Császárok növelik az adókat – növelve a válságot

• Gazdasági hanyatlás

• Kelet gazdagabb, kevéssé érinti

• Nyugat egyre lemarad – elszegényedik

• Constantinus Keleten új fővárost alapít

Constantinopolis (Konstantinápoly, majd Bizánc)

helyhez köti a colonusokat és a kézműveseket elvándorlás megakadályozása végett

Kereszténység elismerése – az új összetartó erő


Milyen szerepet játszhatott volna a kereszténység Róma válságának megoldásában?

A – megbékítette volna az embereket

B – csökkenthette volna a morális válságot

C – fenntarthatta volna a társadalom összetartó erejét

D – javította volna az adózási morált

Mi a Colonus?

bérlő a nagybirtokon

rabszolga a kései korban

saját földjén dolgozó kisparaszt

vidékre vándorló városi nincstelen

Hogyan pótolták a rómaiak a kieső rabszolga-munkaerőt?

sehogy

többet dolgoztatták a maradék rabszolgákat

bérlőknek adták a földeket

telepeseket hívtak a birtokra

Mit ad a luxuscikkekért cserébe Róma a kelettel folytatott kereskedelemben?

aranyat

ezüstöt

árut

fegyvert

Miért növelte a római császár az adókat?

a védelmi költségek növekedése miatt

az egyre több szegény megsegítésére

a császári hivatalok fenntartási költségének növekedése miatt

a külkereskedelem kiáramló aranymennyisége miatt