A Római Birodalom válságjelei

A Római Birodalom válságjelei

• A 2. század közepén a birodalom terjeszkedése megállt

rabszolga utánpótlás a nagybirtok számára nem biztosított

• Hódítások helyett, már csak védekezésre helyezik a hangsúlyt

erős ellenfelek északról a germánok

• A császári hatalom véres polgárháborúkban dőlt el

• Régi vallás kiüresedett, a birodalom sok-sok népének kultuszai keverednek és terjednek mindenfelé

bizonytalanság

Milyen módon jutottak hatalomra az új római császárok?

véres belső harcok nyomán

választás útján

megörökölték a címet apjuktól

kikiáltotta a legalkalmasabbat a nép

Melyik római császár uralkodott a legnagyobb terület felett?

Augustus

Nero

Hadrianus

Traianus

Melyik római provinciában építettek kőfalat a barbár betörések ellen a 2. században?

Germania

Britannia

Syria

Pannonia

Hol van Isis-szentély Magyarországon?

Szombathely

Pécs

Óbuda

Győr

Milyen népek támadták a Római Birodalmat északról?

szlávok

dórok

parthusok

germánok

Hol dolgoztak a római rabszolgák tömegei?

a bányákban

a császári udvarban

a határvédelmi rendszer építkezésein

a nagybirtokokon