A Római Birodalom válságjelei

A Római Birodalom válságjelei

• A 2. század közepén a birodalom terjeszkedése megállt

rabszolga utánpótlás a nagybirtok számára nem biztosított

• Hódítások helyett, már csak védekezésre helyezik a hangsúlyt

erős ellenfelek északról a germánok

• A császári hatalom véres polgárháborúkban dőlt el

• Régi vallás kiüresedett, a birodalom sok-sok népének kultuszai keverednek és terjednek mindenfelé

bizonytalanság

Mi a provincia?

a császári testőrség

a birodalom tartománya

a birodalom védvonala

a császári közigazgatási hivatal

Milyen népek támadták a Római Birodalmat északról?

szlávok

dórok

parthusok

germánok

Mikorra fejeződtek be Róma hódításai?

Kr.u. 2. század

Kr.u. 3. század

Kr.u. 1. század

Kr.u. 4. század

Milyen gazdasági problémák származtak Róma hódításainak megszüntéből?

kevesebb adó

kevesebb zsákmány

kevesebb munkaerő

kevesebb kereskedelmi lehetőség

Milyen módon jutottak hatalomra az új római császárok?

véres belső harcok nyomán

választás útján

megörökölték a címet apjuktól

kikiáltotta a legalkalmasabbat a nép

Melyik az alábbiak közül nem új vallás a Római Birodalomban?

Mithras kultusz

Isis kultusz

Kereszténység

Mars Isten kultusza